tunnelplan a

Op het 4-wijkenoverleg is door Prorail een presentatie gegeven over de aanleg van de tunnel (onderdoorgang) in de Paterswoldseweg onder het spoor. 
Samengevat wordt er gekeken naar 2 mogelijkheden:
variant A) een smallere tunnel met een fietspad aan onze kant van de Paterswoldseweg (zie plaatje) of
variant B) een (duurdere) variant met een fietspad aan beide kanten.

In beide gevallen is de toegang voor auto's naar de Niemeyerstraat niet meer mogelijk. De hiervoor bedachte oplossing met een weg over/langs het Badhuisplein moet ook laden/lossen voor de Coop en parkeren voor het Niemeyerpersoneel mogelijk maken. Dit betekent een grote verstoring van het Badhuisplein en de Kleine Badstraat.
U kunt de hele presentatie hier bekijken.

De buurtvereniging wil graag van u horen wat u van de varianten vindt en nodigt u uit om er op een herfstborrel op vrijdag 8 november in het Badhuis over te praten.
Prorail en de gemeente willen half november (waarschijnlijk woensdag 13/11) een voorlichting geven aan alle omliggende buurten waarop vragen over de varianten, de aanleg, verkeerstromen en procedures gesteld kunen worden. Daarvoor krijgen alle bewoners nog een uitnodiging van Prorail toegestuurd.

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

Ga direct naar het
tunneldossier Paterswoldseweg

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden