Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig.

discussionDe tweede bijeenkomst van de klankbordgroep tunnel Paterswoldseweg op 28 januari had een rommelig verloop. Dat was niet alleen het gevolg van de volharding waarmee de buurtbewoners veel en gedetailleerde vragen bleven stellen, maar ook doordat de gemeente in de uitnodiging onvoldoende duidelijk had gemaakt dat de lokatie was gewijzigd en voorzitter Theo Zaal weinig inspirerend de avond leidde.
Verrassend was dat de gemeente zich de dag hierna geroepen voelde om zoals het Dagblad van het Noorden het noemde te "buigen voor de Badstratenbuurt.

De agenda voor deze avond was pas ter plekke beschikbaar. Voorstel van voorzitter Zaal was 2 presentaties te houden waarin resp. de alternatieven voor de Badstratenbuurt en vervolgens die voor Laanhuizen zouden worden toegelicht.

Verkeerskundige Hiemstra van de gemeente voerde hierbij het woord, maar werd al snel veelvuldig onderbroken omdat het bij zijn Badstratenbuurtverhaal vooral leek te gaan over de Prorail varianten. Toen er bij de geopperde buurtalternatieven gedetailleerde tekeningen kwamen waarom deze niet mogelijk waren kwamen onmiddelijk vragen naar gelijksoortige tekeningen van de tunnelvarianten A en B. Die konden niet getoond worden maar zouden op de nieuwe gemeentelijke projectpagina worden geplaatst aldus Theo Zaal.

In een volgende presentatie werd de situatie van de verkeersafhandeling van Laanhuizen toegelicht. Ook hierbij waren de aanwezigen snel geprikkeld door onjuiste schema's (inrichting Grunobuurt) en argumenten m.b.t. de eerdere andere afsluiting van de Koeriersterweg.

Theo Zaal meldde daarna dat de gemeente een informatiepagina over het project had gemaakt die via de wijkpagina's voor elke buurt beschikbaar was. De zaal was zeer ontevreden over de beperkte informatievoorziening. Dat betrof dan de niet nagekomen toezeggingen van het vorige overleg en de incomplete detailinformatie bij de twee presentaties over alternatieven. Verder bleek dankzij de gemeentelijke wifi al snel dat de informatiepagina van de gemeente nog maar weinig nieuws bood en veel meer was te vinden in het Tunneldossier op de Badstratenbuurtwebsite.
Ook was er overleg geweest tussen de projectorganisatie en BAT Niemeyer waarbij Niemeyer heeft aangegeven het belang van de omwonenden belangrijk te vinden en daar zo mogelijk aan te willen bijdragen. Dit werd bevestigd door de aanwezige vertegenwoordiger van de fabriek.

Daniel Koelikamp van de provincie stelde na alle commotie voor dat de stuurgroep van het gehele spoorproject ESGL niet op 7 februari al een voorkeursvariant zou kiezen, maar alleen zou vastleggen hoeveel ruimte de spooroplossing zou gaan innemen. Dat zou dan zoveel ruimte moeten zijn dat zowel de Proral tunnelvarianten A en B als de ventwegoptie mogelijk zouden blijven.

De vertegenwoordiging uit de Grunobuurt was verontwaardigd dat haar ingebrachte alternatief in het geheel niet ter sprake kwam, temeer omdat dit een belangrijke onderdeel van de overlast voor alle buurten zou beperken.

De bijeenkomst werd in een chaotische sfeer na ruim 2 1/2 uur afgesloten, waarna voorzitter Theo Zaal nog probeerde een alternatieve datum te bespreken voor de geplande informatieavond op 11 februari, hetgeen met de leeglopende zaal tot mislukken was gedoemd.

PS

  • Het alternatief van de Grunobuurt is inmiddels op de site van het "Buurtinititatief tunnel" voor een ieder na te lezen.
  • De onrust van de aanwezigen heeft de projectorganisatie er nadien toe gebracht eerst betere afspraken met de klankbordgroep te willen maken over het verdere verloop van het overleg. Zij wil daartoe met een afvaardiging van de betrokken buurten (uit de klankbordgroep) en de ondernemers Coop Lubbers en BAT Niemeyer. De achtergrondbijeenkomst die voor 11 februari was voorzien is hierom eerst geannuleerd.
  • Ook het offciĆ«le verslag van de avond is inmiddels beschikbaar, open hier de pdf.

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

 

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (ongeveer 1x per kwartaal een overzicht van de gebeurtenissen) en/of voor onze nieuwsflitsen (melding bij nieuwe nieuwsberichten).
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in onze database om de door u aangevinkte soorten mails te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden en wordt ook niet voor andere doeleinden gebruikt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door onderaan de mail te klikken op "Afmelden van deze meldingen". Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit onze database.

Like ons op Facebook