tunnelplan aHet lijkt stil rond de spoorwegovergang in de Paterswoldseweg, maar het project gaat gestaag verder. In augustus is de aanbesteding gestart, dat wil zeggen dat aannemers geïnformeerd zijn over het project (zie de melding op Tendernet) en er hun belangstelling voor kunnen tonen. Op 13 oktober is de voorlichting voor aannemers geweest die zich als belangstellende hebben aangemeld (zie Twittermelding).

Interessante gegevens uit de aanbestedingsinformatie:

  • Aanvang van de opdracht (begin van de werkzaamheden?) is 2-2-2017
  • Er is 17.1 miljoen euro beschikbaar (excl. BTW)
  • Doelstelling 1 bij het project: Maximale tevredenheid van de omgeving
  • De aanleg gaat alleen door als het tracébesluit voor het hele ESGL traject is goedgekeurd
  • Doelstelling 2: Zo spoedig mogelijk in gebruik nemen van de onderdoorgang Paterswoldseweg voor langzaam en autoverkeer en de HOV-busbaan.
  • Zo goed mogelijk waarborgen of verbeteren van de kwaliteit en de samenhang in het ontwerp zoals is omschreven in het vormgevingsdocument.

Dat vormgevingsdocument is te vinden op de website van de gemeente en ook in ons tunneldossier.

Het ontwerp tracébesluit (OTB) voor het geheel project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL) wordt eind dit jaar gepubliceerd aldus de projectorganisatie (zie Twittermelding). De Prorail projectleider Anne Zwiers heeft aangegeven graag met de omwonenden in gesprek te blijven...

Meer over de tunnel en het ESGL project vind je in het tunneldossier op deze website.

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

Ga direct naar het
tunneldossier Paterswoldseweg

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden