Logo het groene dorpHet groene dorp is een initiatief voor een nieuwe woonvorm "Meer generatie wonen" die uitwisseling tussen generaties makkelijker maakt. Wederzijdse hulp en uitwisseling van ervaring -met aandacht voor privacy en noaberschap- kan een warme opvolger worden van de verzorgingsstaat die niet meer houdbaar bleek. Dit initiatief is gericht op het scheppen van voorwaarden voor deze leefwijze. Het sociale leven tussen de bewoners vitaliseren is vooral een opgave voor de bewoners zelf.
Er is een concrete plek op het oog in de Zeeheldenbuurt, tussen de Admiraal de Ruyterlaan en het spoor naar station Noord, nu in particuliere handen.

Voor wie meer wil weten over deze woonvorm en de verdere plannen is er een Informatiebijeenkomst op
dinsdag 18 april 2017 19 -21 uur
in het Badhuis
Kleine Badstraat 4, 9726 CH Groningen.

Het groene dorp: een doordacht idee over een woonblok waar je buren je vrienden kunnen worden.

Lees meer op de website http://www.hetgroenedorp.nl/ of op Facebook 

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

Ga direct naar het
tunneldossier Paterswoldseweg

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden