afzetting fietsbrugDe afgelopen week werden we verrast doordat verschillende bedrijven bedacht hadden graafwerk in onze buurt te gaan uitvoeren. Langs het Noord Willemskanaal was eerst het voetpad opengegraven en de dagen daarna was het fietspad en de fietsbrug geblokkeerd. Parkeerplekken aan de Niemeijerstraat werden als zandberging gebruikt. Dit bleek uiteindelijk werkzaamheden voor waterschap Noorderzijlvest te betreffen. Binnenkort ontvangen we nog nadere toelichting wat er gaande is. De komende dagen is er in ieder geval nog hinder langs de Marwixkade te verwachten. 

Verder is op diverse plekken in de buurt de stoep opengegraven, dit was in opdracht van KPN om snel(ler) internet te kunnen gaan aanbieden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond met enige restschade (losliggende verkeersborden en veel zand.

We proberen de gemeente er van te overtuigen dat het erg plezierig is als omwonenden vooraf worden geinformeerd over dit soort activiteiten en dat deze ook elkaar niet zouden moeten kruisen/versterken.

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

Ga direct naar het
tunneldossier Paterswoldseweg

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden