JongerenhuisvestingZoals eerder gemeld is er door de gemeente eind december 2017 een vergunning verleend voor uitbreiding van de jongerenhuisvesting aan de Theodorus Niemeijerstraat. Volgens de aanvraag zouden er tot 3 verdiepingen worden opgebouwd waarmee het aantal appartementen bijna verdubbelt.
Deze vergunning blijkt nu "van rechtswege" verstrekt te zijn door de gemeente. Dat duidt erop dat er niet of te traag is besloten over de aanvraag. Vanwege deze juridusche wijziging is de inspraaktermijn aangepast en loopt nu nog tot 6 weken na 28 maart (dat is tot 9 mei).
Daarmee is het voor buurtbewoners mogelijk alsnog een bezwaar in te dienen bij de gemeente tegen deze vergunning. Eerder ingediende bezwaren zijn nog niet behandeld en worden na afloop van deze bezwaarperiode ook beoordeeld.

Via deze link lees je meer over de aangepaste vergunning en hoe bezwaar moet worden ingediend: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-63397.html 
Lees ook de eerdere berichten hierover op de website via deze lijst.

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

Ga direct naar het
tunneldossier Paterswoldseweg

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden