Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig.

discussionDe chaotisch verlopen klankbordgroepbijeenkomst van 28 januari over de ondertunnelingsplannen was voor gemeente, provincie en ProRail aanleiding om zich te bezinnen op het participatieproces.
De wijze waarop de communicatie met de buurten tot dan toe was verlopen moest beter. Eerder, op 4 februari, was daarover al iets te lezen op deze site: Klankbordgroep lijkt gehoor te vinden.
Op uitnodiging van gemeente, provincie en ProRail hebben daarom een aantal belanghebbenden een éénmalig overleg gehad met de projectleiders. Dit gebeurde op 11 februari. Deze belanghebbenden waren vertegenwoordigd door 6 bewoners (2 uit Grunobuurt, 2 uit Laanhuizen en Annemarij van der Ploeg en Geke de Haan namens de Badstratenbuurt) en Coop Lubbers.

Het doel van het overleg was om te evalueren hoe het participatieproces rond de ondertunnelingsplannen tot nu toe is verlopen. Ook wilden de projectleiders met de betrokken partijen (waaronder dus de bewoners) overleggen over hoe dit proces anders kan en moet.
De avond is in goede sfeer verlopen en er zijn veel zaken besproken en afgesproken. Wat hierbij hielp was de inzet van een onafhankelijke voorzitter met veel ervaring bij dit soort processen. Hij begon de avond met aan alle aanwezigen te vragen wat zij vonden van de bijeenkomsten tot dan toe en naar verbeterpunten. De bewoners droegen diverse punten aan, waaronder het nog steeds ontbreken van informatie en het onvoldoende nakomen van afspraken. Dat nog altijd een heldere afsprakenlijst ontbrak speelde daarbij een grote rol.
De beloofde actielijst is de dag na het overleg naar alle klankbordgroepleden gestuurd en is te vinden in het tunneldossier onder het kopje documenten (klik hier).
Andere zaken die tijdens het overleg naar voren kwamen:

  • Alle aanwezigen hebben aangegeven wat er de komende maanden in hun ogen in ieder geval nog besproken moet worden. Dit is een behoorlijke lijst geworden; variërend van wat verstaan we onder 'een goede inpassing van de tunnel in de wijken' tot wat vinden bewoners –per buurt- belangrijke punten waar rekening mee moet worden gehouden.
  • Een 'ventwegvariant' wordt door de projectgroep voorgedragen als voorkeursvariant.
  • Vanuit de Badstratenbuurt is hierbij aangegeven dat wij er geen voorstander van zijn extra verkeer via de Marwixkade te leiden.
  • Op korte termijn wordt de ventwegvariant verder uitgewerkt en met de Badstratenbuurt verder aan de hand van tekeningen besproken. Tenslotte kennen de bewoners de buurt erg goed en hebben waardevolle informatie;
  • Gesprekken met Niemeyer lopen; over het gebruik van grond van Niemeyer om de ventwegvariant te kunnen realiseren en over de optie hun parkeerterrein eventueel te verplaatsen.
  • Theo Zaal, projectleider van de gemeente, kondigde aan de gemeenteraad te zullen informeren over de laatste stand van zaken. Die bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden en een aantal bewoners was hierbij aanwezig.

Na afloop van het overleg die avond is samen met de instanties de situatie op de hoek van de Kleine Badstraat en de Paterswoldseweg ter plekke bekeken. Er werd meteen opgemerkt dat een 2-baansweg met vrachtverkeer door de Kleine Badstraat duidelijk geen optie is. Ook werd allen duidelijk dat dit een onoverzichtelijk kruispunt gaat worden vanwege het toegenomen verkeer uit de buurt dat zich moet mengen met het verkeer op Paterswoldseweg, dat juist op dit punt net weer uit de tunnel bovenkomt.
Op 4 maart wordt een bijeenkomst over 'nut & noodzaak' van de tunnel georganiseerd voor alle buurtbewoners. De gemeente verzorgt de uitnodiging hiervoor en uiteraard wordt deze ook op de website geplaatst.

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

Ga direct naar het
tunneldossier Paterswoldseweg

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (ongeveer 1x per kwartaal een overzicht van de gebeurtenissen), of voor onze nieuwsflitsen (meest interessante nieuwsberichten).
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in onze database om de door u aangevinkte soorten mails te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden en wordt ook niet voor andere doeleinden gebruikt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door onderaan de mail te klikken op "Afmelden van deze meldingen". Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit onze database.

Like ons op Facebook