Home » Roelof Ruiter: verzetswerk in de Kleine Badstraat

Roelof Ruiter: verzetswerk in de Kleine Badstraat

In november 1940 komt Roelof Ruiter met zijn vrouw Elsie Been en zoon te wonen op Kleine Badstraat nr. 7A. Op onderstaande foto van de Kleine Badstraat staat onder andere het niet meer bestaande bovenhuis nummer 7A (de 2 achterste bovenramen voor de Oosterbadstraat). Waar het gezin Ruiter toen vandaan kwam is niet bekend, maar Roelof is in 1901 (de datum onder de pasfoto is onjuist) geboren in de buurtschap Ter Heijl bij Roden. Op 12 december 1923 trouwde hij met Elsien Been in haar woonplaats Peize. Ze gaan wonen in Peize en krijgen daar 2 zoons, waarvan de eerste dood ter wereld komt.

Zoals gezegd komen ze eind 1940 in de Badstratenbuurt te wonen, Roelof is volgens het adresboek Groningen dan verzekeringsagent, de stichting oorlogsgraven noemt hem hoofdagent Nederlandse Staatsloterij. In de oorlogsjaren is hij betrokken bij het verzet en heeft ook onderduikers in huis. In huize Ruiter wordt in 1944 gedurende een periode een illegale uitgave van de communistische krant De Waarheid gedrukt. Hiervoor beschikte men over een via een arts uit het Academisch Ziekenhuis ontvreemde stencilmachine. De aanwezige onderduikers vinden het niet meer vertrouwd en zoeken een ander onderkomen. Kort daarop, 8 november 1944 valt de SD het bovenhuis binnen en wordt Roelof gearresteerd. Hij komt niet meer vrij en wordt naar concentratiekamp Neuengamme gestuurd waar hij komt te overlijden.
Pas eind 1946 krijgt zijn weduwe Elsien Ruiter-Been duidelijkheid over het lot van haar man. Ze plaatst op 28 november 1946 een rouwadvertentie in het Dagblad van het Noorden met de tekst: “Heden ontvingen wij het treurige bericht dat in het concentratiekamp Neuengamme op 20 Februari 1945 is overleden onze geliefde Man en Vader Roelof Ruiter”.
Elsien blijft met haar zoon in het huis nr 7A wonen en verhuist in de jaren 50 naar nr 27. Zoon Jente Sikke emigreert in die periode naar de Verenigde Staten. Op 27-10-1981 overlijdt Elsien Ruiter-Been, 78 jaar oud, in Maartenshof, Groningen. 

Bronnen:

#buurthistorie

Logo Badstartenbuurtvereniging

Nieuwsarchief

Onderwerpen