Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig.

Raadscie over tunnelplannen: Een stukje verder...

groningen stad beeldmerk"Ik ga niet beweren dat dit de schoonheidsprijs verdient" geeft wethouder Joost van Keulen toe. In een korte verklaring trekt hij het boetekleed aan. "Er zijn gaande het proces hobbels ontstaan die wellicht niet hadden hoeven ontstaan". Daarmee lijkt de kou wel direct uit de lucht tijdens de vergadering van de commissie Beheer en Verkeer van de gemeenteraad op woensdag 12 februari, met op de agenda de voorgenomen ondertunneling van de Paterswoldseweg. Zeker als hij vervolgens aangeeft dat niet alleen de twee uitgewerkte varianten van ProRail, maar ook een derde variant met ventweg langs de Coop zal worden overwogen. Deze derde variant krijgt, misschien enigszins opportunistisch, de benaming "bewonersvariant" en wordt al direct tot "voorkeursvariant" uitgeroepen.

Als Van Keulen is uitgesproken komen drie bewoners van de Badstratenbuurt en twee uit Laanhuizen aan het woord. Willem Bijleveld van het buurtinitiatief krijgt drie minuten om uit te leggen dat gemeente en ProRail met het project drie onverenigbare uitgangspunten probeert samen te brengen. Er moet een tunnel komen voor alle verkeer, de plek van de Paterswoldseweg mag niet veranderen en de leefbaarheid van de buurten moet behouden blijven. En op dat laatste punt schieten de plannen zwaar tekort, betoogt Bijleveld.

Ook Geke de Haan –die spreekt namens de buurtvereniging- gaat in op de leefbaarheid van de buurten. Veiligheid was voor ProRail aanleiding een tunnel te wensen. "Maar de beoogde verbetering van de veiligheid zal door de huidige plannen ruimschoots teniet worden gedaan vanwege de sterk toegenomen verkeersdruk in de omliggende woonwijken en door de slechte bereikbaarheid van de Paterswoldseweg vanuit deze wijken".

Helen Tubben van het buurtinitiatief vult aan dat veel buurtvreemd verkeer door de buurt zal komen door verkeer dat de kruising Kleine Badstraat en Paterswoldseweg zal willen omzeilen. En dat is niet alles. " Mijn kinderen, die nu spelen op een veilig, groot groen plein moeten gaan spelen langs een hele drukke tweebaansweg. En 's avonds parkeren - wat nu al erg lastig is - wordt onmogelijk".

Jessica Mulder en Lies Hoexum voeren tenslotte namens Laanhuizen het woord. Zij geven aan dat ook daar grote zorgen bestaan over de tunnelplannen.

De raadsleden reageren begripvol, maar gezien de verklaring van de wethouder willen ze niet te veel ingaan op de inhoud. Er lijkt in elk geval een opening te zijn ontstaan en daar zijn de sprekers en de vele buurtbewoners op de publieke tribune tevreden over. Maar ze zijn er nog niet, realiseren ze zich. Want anders dan de wethouder suggereert in zijn verklaring, zijn de voor de buurten onacceptabele varianten A en B op dit moment de enige concrete plannen. "Voorkeursvariant C" is tenslotte vooralsnog niet meer dan een onuitgewerkt idee waarvan hooguit de vage contouren zichtbaar zijn.

Gemeente en ProRail zullen nu aan de alternatieve variant werken. Bovendien willen ze een bewoners op een betere manier bij het proces te betrekken. Daar zal de wethouder persoonlijk op toezien, belooft hij naderhand.

Wilt u de commissievergadering en verrichtingen van buurtbewoners terugzien?
De vergaderingen van de raadsommissies worden opgenomen en kunnen via internet worden teruggekeken. Kijk op:
http://groningen.raadsinformatie.nl/notucastOD/preverg/136834/h264#agendaItem916728 en klik op agendapunt B3.
Dit is in de opname vanaf ongeveer 1:36.55

Meer informatie over het project tunnel Paterswoldseweg is te vinden in het tunneldossier op deze website.

Informatie over het buurtinitiatief is te vinden op www.buurtinitiatieftunnel.nl.
Het buurtinitiatief is te bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Brand in de Marwixstraat

brand in de marwixstraatOp zondagmorgen is er in een woning in de Marwixstraat brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis verlaten. De bewoner moest vanwege binnengekregen rook voor controle naar het ziekenhuis, de schade aan de woning is groot.

Zie 112groningen.nl voor meer foto's.

Gemeenteraadscommissie spreekt over de tunnel

groningen stad beeldmerkWoensdag 12 februari vanaf 20u vergadert de commissie Beheer en Verkeer van de gemeenteraad op het stadhuis over de tunnelplannen. De aanleiding is de brief van de gemeente aan de raad over de stand van zaken (d.d. 20-12-13). Op deze avond kan ook worden ingesproken op de agenda onderwerpen en verschillende mensen (o.a. de buurtvereniging en het buurtinitiatief) zullen hiervan gebruik maken. De vergadering is openbaar en kan dus worden bijgewoond om steun te geven aan de insprekers.
Dankzij het Buurtinititatief Tunnel zijn de gemeenteraadsleden vooraf geïnformeerd over de slechte kanten van de Prorail voorstellen. Met hulp van de insprekers kan het de politiek goed duidelijk worden gemaakt dat de tunnelveiligheid geen buurtveiligheid oplevert. Komt allen!


Lees hier de agenda voor de commissievergadering met de tijd/lokatie.

Klankbordgroep lijkt gehoor te vinden

discussionDe tweede bijeenkomst van de klankbordgroep tunnel Paterswoldseweg op 28 januari had een rommelig verloop. Dat was niet alleen het gevolg van de volharding waarmee de buurtbewoners veel en gedetailleerde vragen bleven stellen, maar ook doordat de gemeente in de uitnodiging onvoldoende duidelijk had gemaakt dat de lokatie was gewijzigd en voorzitter Theo Zaal weinig inspirerend de avond leidde.
Verrassend was dat de gemeente zich de dag hierna geroepen voelde om zoals het Dagblad van het Noorden het noemde te "buigen voor de Badstratenbuurt.

De agenda voor deze avond was pas ter plekke beschikbaar. Voorstel van voorzitter Zaal was 2 presentaties te houden waarin resp. de alternatieven voor de Badstratenbuurt en vervolgens die voor Laanhuizen zouden worden toegelicht.

Verkeerskundige Hiemstra van de gemeente voerde hierbij het woord, maar werd al snel veelvuldig onderbroken omdat het bij zijn Badstratenbuurtverhaal vooral leek te gaan over de Prorail varianten. Toen er bij de geopperde buurtalternatieven gedetailleerde tekeningen kwamen waarom deze niet mogelijk waren kwamen onmiddelijk vragen naar gelijksoortige tekeningen van de tunnelvarianten A en B. Die konden niet getoond worden maar zouden op de nieuwe gemeentelijke projectpagina worden geplaatst aldus Theo Zaal.

In een volgende presentatie werd de situatie van de verkeersafhandeling van Laanhuizen toegelicht. Ook hierbij waren de aanwezigen snel geprikkeld door onjuiste schema's (inrichting Grunobuurt) en argumenten m.b.t. de eerdere andere afsluiting van de Koeriersterweg.

Theo Zaal meldde daarna dat de gemeente een informatiepagina over het project had gemaakt die via de wijkpagina's voor elke buurt beschikbaar was. De zaal was zeer ontevreden over de beperkte informatievoorziening. Dat betrof dan de niet nagekomen toezeggingen van het vorige overleg en de incomplete detailinformatie bij de twee presentaties over alternatieven. Verder bleek dankzij de gemeentelijke wifi al snel dat de informatiepagina van de gemeente nog maar weinig nieuws bood en veel meer was te vinden in het Tunneldossier op de Badstratenbuurtwebsite.
Ook was er overleg geweest tussen de projectorganisatie en BAT Niemeyer waarbij Niemeyer heeft aangegeven het belang van de omwonenden belangrijk te vinden en daar zo mogelijk aan te willen bijdragen. Dit werd bevestigd door de aanwezige vertegenwoordiger van de fabriek.

Daniel Koelikamp van de provincie stelde na alle commotie voor dat de stuurgroep van het gehele spoorproject ESGL niet op 7 februari al een voorkeursvariant zou kiezen, maar alleen zou vastleggen hoeveel ruimte de spooroplossing zou gaan innemen. Dat zou dan zoveel ruimte moeten zijn dat zowel de Proral tunnelvarianten A en B als de ventwegoptie mogelijk zouden blijven.

De vertegenwoordiging uit de Grunobuurt was verontwaardigd dat haar ingebrachte alternatief in het geheel niet ter sprake kwam, temeer omdat dit een belangrijke onderdeel van de overlast voor alle buurten zou beperken.

De bijeenkomst werd in een chaotische sfeer na ruim 2 1/2 uur afgesloten, waarna voorzitter Theo Zaal nog probeerde een alternatieve datum te bespreken voor de geplande informatieavond op 11 februari, hetgeen met de leeglopende zaal tot mislukken was gedoemd.

PS

  • Het alternatief van de Grunobuurt is inmiddels op de site van het "Buurtinititatief tunnel" voor een ieder na te lezen.
  • De onrust van de aanwezigen heeft de projectorganisatie er nadien toe gebracht eerst betere afspraken met de klankbordgroep te willen maken over het verdere verloop van het overleg. Zij wil daartoe met een afvaardiging van de betrokken buurten (uit de klankbordgroep) en de ondernemers Coop Lubbers en BAT Niemeyer. De achtergrondbijeenkomst die voor 11 februari was voorzien is hierom eerst geannuleerd.
  • Ook het offciële verslag van de avond is inmiddels beschikbaar, open hier de pdf.

Marwixkade: een groene boulevard?

groene binnenstad dvhnAls bewoner van de Marwixstraat zou ik het leuk vinden om met wat andere bewoners de Marwixkade langs het Hoornsediep op te knappen.

De Badstratenbuurt is prachtig gelegen, deels aan het water, maar op dit moment wordt dit bijna niet benut. Een stukje stad met potentie! Ik zie voor me dat (stads)wandelaars, studenten, ouders en kinderen hier lekker langs het water kunnen verblijven, spelen, zitten, vissen, omringd door mooi, wild groen. Dit groen zorgt voor een knusse sfeer en veraangenaamt het zicht, wat zich op dit moment vooral richt op de drukke weg en de grote gebouwen aan de overkant. Er zouden naar mijn idee in elk geval zitjes, een pad, groen (bloemen en bomen) en een balustrade moeten komen. De balustrade maakt het mogelijk om er met jonge kinderen te verblijven. Ik ben zelf ouder van een jonge zoon en mis, samen met veel andere ouders, mooie veilige plekken in de buurt waar je met kinderen buiten kunt zijn. Niets is leuker voor kinderen dan naar het water en de recreërende bootjes, kanoërs, roeiers en eendjes te kijken.

 Wie vindt het leuk om mee te denken (we zijn nu al met 4 personen) en wil dit idee helpen uitwerken tijdens een brainstormsessie?

Groeten,
Marleen van der Werff

Waar: Badhuis (Kleine Badstraat 4)
Wanneer: donderdag 30 januari 19.30
Eerst meer info?: mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

Ga direct naar het
tunneldossier Paterswoldseweg

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (ongeveer 1x per kwartaal een overzicht van de gebeurtenissen), of voor onze nieuwsflitsen (meest interessante nieuwsberichten).
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in onze database om de door u aangevinkte soorten mails te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden en wordt ook niet voor andere doeleinden gebruikt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door onderaan de mail te klikken op "Afmelden van deze meldingen". Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit onze database.

Like ons op Facebook