Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig.

Brand in de Marwixstraat

brand in de marwixstraatOp zondagmorgen is er in een woning in de Marwixstraat brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis verlaten. De bewoner moest vanwege binnengekregen rook voor controle naar het ziekenhuis, de schade aan de woning is groot.

Zie 112groningen.nl voor meer foto's.

Gemeenteraadscommissie spreekt over de tunnel

groningen stad beeldmerkWoensdag 12 februari vanaf 20u vergadert de commissie Beheer en Verkeer van de gemeenteraad op het stadhuis over de tunnelplannen. De aanleiding is de brief van de gemeente aan de raad over de stand van zaken (d.d. 20-12-13). Op deze avond kan ook worden ingesproken op de agenda onderwerpen en verschillende mensen (o.a. de buurtvereniging en het buurtinitiatief) zullen hiervan gebruik maken. De vergadering is openbaar en kan dus worden bijgewoond om steun te geven aan de insprekers.
Dankzij het Buurtinititatief Tunnel zijn de gemeenteraadsleden vooraf geïnformeerd over de slechte kanten van de Prorail voorstellen. Met hulp van de insprekers kan het de politiek goed duidelijk worden gemaakt dat de tunnelveiligheid geen buurtveiligheid oplevert. Komt allen!


Lees hier de agenda voor de commissievergadering met de tijd/lokatie.

Klankbordgroep lijkt gehoor te vinden

discussionDe tweede bijeenkomst van de klankbordgroep tunnel Paterswoldseweg op 28 januari had een rommelig verloop. Dat was niet alleen het gevolg van de volharding waarmee de buurtbewoners veel en gedetailleerde vragen bleven stellen, maar ook doordat de gemeente in de uitnodiging onvoldoende duidelijk had gemaakt dat de lokatie was gewijzigd en voorzitter Theo Zaal weinig inspirerend de avond leidde.
Verrassend was dat de gemeente zich de dag hierna geroepen voelde om zoals het Dagblad van het Noorden het noemde te "buigen voor de Badstratenbuurt.

De agenda voor deze avond was pas ter plekke beschikbaar. Voorstel van voorzitter Zaal was 2 presentaties te houden waarin resp. de alternatieven voor de Badstratenbuurt en vervolgens die voor Laanhuizen zouden worden toegelicht.

Verkeerskundige Hiemstra van de gemeente voerde hierbij het woord, maar werd al snel veelvuldig onderbroken omdat het bij zijn Badstratenbuurtverhaal vooral leek te gaan over de Prorail varianten. Toen er bij de geopperde buurtalternatieven gedetailleerde tekeningen kwamen waarom deze niet mogelijk waren kwamen onmiddelijk vragen naar gelijksoortige tekeningen van de tunnelvarianten A en B. Die konden niet getoond worden maar zouden op de nieuwe gemeentelijke projectpagina worden geplaatst aldus Theo Zaal.

In een volgende presentatie werd de situatie van de verkeersafhandeling van Laanhuizen toegelicht. Ook hierbij waren de aanwezigen snel geprikkeld door onjuiste schema's (inrichting Grunobuurt) en argumenten m.b.t. de eerdere andere afsluiting van de Koeriersterweg.

Theo Zaal meldde daarna dat de gemeente een informatiepagina over het project had gemaakt die via de wijkpagina's voor elke buurt beschikbaar was. De zaal was zeer ontevreden over de beperkte informatievoorziening. Dat betrof dan de niet nagekomen toezeggingen van het vorige overleg en de incomplete detailinformatie bij de twee presentaties over alternatieven. Verder bleek dankzij de gemeentelijke wifi al snel dat de informatiepagina van de gemeente nog maar weinig nieuws bood en veel meer was te vinden in het Tunneldossier op de Badstratenbuurtwebsite.
Ook was er overleg geweest tussen de projectorganisatie en BAT Niemeyer waarbij Niemeyer heeft aangegeven het belang van de omwonenden belangrijk te vinden en daar zo mogelijk aan te willen bijdragen. Dit werd bevestigd door de aanwezige vertegenwoordiger van de fabriek.

Daniel Koelikamp van de provincie stelde na alle commotie voor dat de stuurgroep van het gehele spoorproject ESGL niet op 7 februari al een voorkeursvariant zou kiezen, maar alleen zou vastleggen hoeveel ruimte de spooroplossing zou gaan innemen. Dat zou dan zoveel ruimte moeten zijn dat zowel de Proral tunnelvarianten A en B als de ventwegoptie mogelijk zouden blijven.

De vertegenwoordiging uit de Grunobuurt was verontwaardigd dat haar ingebrachte alternatief in het geheel niet ter sprake kwam, temeer omdat dit een belangrijke onderdeel van de overlast voor alle buurten zou beperken.

De bijeenkomst werd in een chaotische sfeer na ruim 2 1/2 uur afgesloten, waarna voorzitter Theo Zaal nog probeerde een alternatieve datum te bespreken voor de geplande informatieavond op 11 februari, hetgeen met de leeglopende zaal tot mislukken was gedoemd.

PS

  • Het alternatief van de Grunobuurt is inmiddels op de site van het "Buurtinititatief tunnel" voor een ieder na te lezen.
  • De onrust van de aanwezigen heeft de projectorganisatie er nadien toe gebracht eerst betere afspraken met de klankbordgroep te willen maken over het verdere verloop van het overleg. Zij wil daartoe met een afvaardiging van de betrokken buurten (uit de klankbordgroep) en de ondernemers Coop Lubbers en BAT Niemeyer. De achtergrondbijeenkomst die voor 11 februari was voorzien is hierom eerst geannuleerd.
  • Ook het offciële verslag van de avond is inmiddels beschikbaar, open hier de pdf.

Marwixkade: een groene boulevard?

groene binnenstad dvhnAls bewoner van de Marwixstraat zou ik het leuk vinden om met wat andere bewoners de Marwixkade langs het Hoornsediep op te knappen.

De Badstratenbuurt is prachtig gelegen, deels aan het water, maar op dit moment wordt dit bijna niet benut. Een stukje stad met potentie! Ik zie voor me dat (stads)wandelaars, studenten, ouders en kinderen hier lekker langs het water kunnen verblijven, spelen, zitten, vissen, omringd door mooi, wild groen. Dit groen zorgt voor een knusse sfeer en veraangenaamt het zicht, wat zich op dit moment vooral richt op de drukke weg en de grote gebouwen aan de overkant. Er zouden naar mijn idee in elk geval zitjes, een pad, groen (bloemen en bomen) en een balustrade moeten komen. De balustrade maakt het mogelijk om er met jonge kinderen te verblijven. Ik ben zelf ouder van een jonge zoon en mis, samen met veel andere ouders, mooie veilige plekken in de buurt waar je met kinderen buiten kunt zijn. Niets is leuker voor kinderen dan naar het water en de recreërende bootjes, kanoërs, roeiers en eendjes te kijken.

 Wie vindt het leuk om mee te denken (we zijn nu al met 4 personen) en wil dit idee helpen uitwerken tijdens een brainstormsessie?

Groeten,
Marleen van der Werff

Waar: Badhuis (Kleine Badstraat 4)
Wanneer: donderdag 30 januari 19.30
Eerst meer info?: mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Eerste bijeenkomst klankbordgroep tunnel biedt weinig duidelijkheid.

discussionOp 13 januari vond de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. Hier gingen Prorail, gemeente en provincie de dialoog aan met buurtbewoners. Hoewel de avond plezieriger verliep dan de informatiebijeenkomst op 13 november heeft het buurtinitiatief van de Badstratenbuurt nog wel de nodige bedenkingen. De twee oorspronkelijke varianten lijken nog ongewijzigd en dat strookt niet met de wensen van de meeste aanwezigen bij de vorige bijeenkomst. Zij gaven toen al aan vast te houden aan een veilige ontsluiting van de buurten, geen extra autoverkeer in de buurten, geen aantasting van het Badhuisplein en behoud van parkeergelegenheid. Ondertussen zijn er gesprekken met de raadsfracties gestart.


"Onderwerp van overleg is derhalve niet of de tunnel er komt, maar hoe de tunnel er komt", valt onder meer te lezen in de brief die de deelnemers bij binnenkomst in handen gedrukt krijgen. De brief heeft de veelzeggende titel "Kanttekeningen bij ruimte voor inspraak" gekregen. Een zware delegatie van 9 personen van Prorail, gemeente en provincie zal deze avond een groep van 23 buurtbewoners te woord staan. Duidelijk is dat de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep op 13 januari minder wanordelijk moet verlopen dan de informatieavond op 13 november.

Nadat voorzitter Theo Zaal van de gemeente de avond heeft geopend neemt Anne Zwiers van Prorail het woord en legt de procedure uit. De buurten zijn er op tijd bij benadrukt ze, maar op 7 februari moet een voorkeursvariant, A of B dus, zijn uitgesproken. Wat volgt is een lange verhandeling over inspraaktrajecten die door zullen lopen tot begin 2016, waarna de bouw direct zal beginnen. De bewoners laten het aanvankelijk gelaten over zich heenkomen. Er zijn diverse procedures te doorlopen waarbij iedereen wat kan inbrengen, maar uiteindelijk komt de beslissing uit Den Haag. De tunnel is slechts een schakeltje in een hele lange keten, luidt de boodschap. Wel erkennen Prorail, gemeente en provincie dat de "omgevingsimpact" van deze tunnel enorm is en dat vergroot wellicht de kans om nog enige invloed uit te oefenen. Maar het is wel uiterst ingewikkeld allemaal en wat niet helpt is de taal die Prorail en gemeente spreken. Het is een jargon waarin zelfs de trein naar Leeuwarden een eigen afkorting krijgt.

Na een tijdje begint het te kriebelen en komt de zaal los. Is die extra trein echt nodig? Ja, want met name tijdens de spits zijn de treinen overvol, meent Zwiers. En waarom geen tunnel bij de Peizerweg, want die overgang is toch veel gevaarlijker? Doorslag gaf het doortrekken van de busbaan, geeft Zwiers aan. Maar ook zonder busbaan is een tunnel in de Paterswoldseweg een logisch gevolg van de toegenomen frequentie van passerende treinen op een drukke overgang. Kennelijk tilt de extra trein de kans op ongevallen net over een kritisch punt waarbij de veiligheidsvoorschriften een ongelijkvloerse oplossing opleggen. Maar waarom, willen de bewoners weten, past Prorail de manier waarop de spoorbomen gestuurd worden niet aan? Nu staat het verkeer maar al te vaak te wachten op een stilstaande trein en dat leidt tot domme acties van ongeduldige fietsers en chauffeurs. Nee, dat kan echt niet anders, althans niet zonder drastische ingrepen in vertrekprocedures. En het aantal minuten dat de bomen gesloten zijn maakt volgens Zwiers ook niet uit. Want, zo luidt de ijzeren Proraillogica , niet de wachttijd maar het aantal treinen bepaalt de kans op onveilige situaties. Het is een kwestie van statistiek, maar wel één waar veel aanwezige buurtbewoners een probleem mee hebben. Hoe kun je dit plan nu als veiligheidsmaatregel verkopen als het leidt tot honderden auto's per dag door de Kleine Badstraat en over het Badhuisplein, wil een bewoner weten? Net als op 13 november blijkt juist hier de zwakke plek te zitten. De afgelopen twee maanden zijn duidelijk niet gebruikt om de gevolgen voor de verkeersstromen in kaart te brengen. Ook is sindsdien weinig voortgang geboekt bij het bestuderen van oplossingen die vanuit de wijken zijn aangedragen. Zo is geen enkel contact meer geweest met BAT Niemeyer, terwijl daar wellicht de sleutel tot een voor de wijken acceptabele oplossing ligt. Zwiers erkent niet erg tevreden te zijn over de voortgang van het project. Ook ongelukkig is ze met de constatering van een buurtbewoner dat het "gat" in de tunnel, dat op 13 november nog tot doel had daglicht toe te laten om zo de "sociale veiligheid" te bevorderen, nu ineens dient om ruimte te reserveren voor een extra spoor. Dat bevordert het vertrouwen niet, begrijpt ze.

Er volgen nog vele discussies en het wordt zo een hele lange avond. Uiteindelijk gaan bewoners en de uitvoerende partijen uit elkaar met de afspraak dat alternatieven worden verzameld om een selectie verder uit te werken.

Annemarij van der Ploeg van het buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg geeft naderhand aan dat de sfeer beter was dan op 13 november, maar tevreden is ze nog niet. "De voorbereiding was onder de maat", meent ze. Zo ergerde zij zich aan het ontbreken van een plattegrond om dingen uit te leggen. "Door voortdurend op te merken een aangedragen plan niet te begrijpen, viel elke inhoudelijke discussie dood." Ook het telkens weer onderbreken van bewoners om naar hun naam te vragen irriteerde haar. "Voorzie de deelnemers dan van naambordjes, als dat echt zo belangrijk is."

Het idee om een aantal alternatieven aan te dragen zint het buurtinitiatief niet. Van der Ploeg: "We zijn telkens duidelijk geweest aan welke randvoorwaarden een plan moet voldoen. We willen een veilige ontsluiting van de buurten, geen extra autoverkeer in de buurten, geen aantasting van het Badhuisplein en behoud van parkeergelegenheid." Mede-initiatiefnemer Helen Tubben geeft aan dit nog voor de volgende klankbordbijeenkomst aan te zullen kaarten bij Prorail. "Het is nu aan de deskundigen om van onze wensen een goed alternatief te maken en niet aan de buurtbewoners. Dat zijn nu eenmaal doorgaans geen verkeerskundigen, of stedenbouwkundigen."

Ondertussen is de eerste raadsfractie, de PvdA, op bezoek geweest bij het buurtinitiatief en komende periode volgen er nog zeven. Willem Bijleveld van het buurtinitiatief is tevreden over het eerste bezoek. "De raadsleden gaven aan dat ze op basis van de informatie die ze tot dusver van Burgemeester en Wethouders kregen voornamelijk voordelen van een tunnel zagen. Vanwege de bezwaren die de afgelopen maanden zijn geuit door vele wijkbewoners vonden ze het belangrijk om met eigen ogen de situatie te bekijken. We hebben de negatieve gevolgen van het huidige tunnelplan voor de omliggende wijken toegelicht en tijdens een korte wandeling de knelpunten ter plekke bekeken. De aantasting van het Badhuisplein, de overbelasting van de Kleine Badstraat, het sluipverkeer door de Westerbadstraat, het onmogelijke kruispunt van Kleine Badstraat en Paterswoldseweg, de bizarre ontsluiting van Laanhuizen en nog een aantal haken en ogen hebben we ter plekke vastgesteld. De conclusie was: de stedelijke inpassing van het huidige tunnelplan is niet in orde".

Ook oplossingen zijn ter sprake gekomen. Bijleveld: "We hebben benadrukt dat er vele alternatieven zijn als twee knellende randvoorwaarden van de huidige plannen opnieuw worden bezien: ten eerste het grootgrondbezit in de omgeving, met name dat van Niemeyer, ten tweede de eis van de gemeente dat er 'een tunnel voor alle verkeer' moet worden aangelegd." Bijleveld wijst op de website www.buurtinitiatieftunnel.nl waar al suggesties voor alternatieven staan.

Dat de tunnel er komt lijkt inmiddels duidelijk, al gaven tijdens de klankbordgroepbijeenkomst diverse bewoners blijk van hun twijfel aan nut en noodzaak. Hoe de tunnel er komt is echter nog lang niet duidelijk. De kans dat de besluitvorming voor de door Prorail gewenste datum van 7 februari rond gaat komen lijkt vooralsnog klein.

 Meer informatie over het buurtinitiatief is te vinden op www.buurtinitiatieftunnel.nl
Het buurtinitiatief is te bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

Ga direct naar het
tunneldossier Paterswoldseweg

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (ongeveer 1x per kwartaal een overzicht van de gebeurtenissen), of voor onze nieuwsflitsen (meest interessante nieuwsberichten).
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in onze database om de door u aangevinkte soorten mails te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden en wordt ook niet voor andere doeleinden gebruikt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door onderaan de mail te klikken op "Afmelden van deze meldingen". Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit onze database.

Like ons op Facebook