Home » Nieuws » Inloopbijeenkomst leefbaarheid in de wijk

Inloopbijeenkomst leefbaarheid in de wijk

Heeft u een goed idee om uw buurt of wijk nog mooier, groener of veiliger te maken? Kom dan langs bij onze inloopbijeenkomst op maandag 5 februari!

Aan alle inwoners van de Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer en Hoornse Park,

Graag nodigen wij, Gebiedsteam Zuid, u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op maandag 5 februari, tussen 16.30 en 19.00 uur in de Immanuelkerk (bij het winkelcentrum Overwinningsplein).

Uit de zogeheten ‘leefbaarheidsenquête’ die elke twee jaar wordt gehouden, blijkt dat er per wijk een aantal ‘blijmakers’ en een aantal problemen naar boven komen. Het gaat dan bijvoorbeeld over: groen, rust of dat men dichtbij winkels woont als je het over blijmakers hebt. En over onveilige verkeerssituaties, geluidsoverlast en parkeren als het over problemen gaat.

Graag willen we nog een stap verder de diepte in gaan, en van u horen of het beeld uit de leefbaarheidsenquête overeenkomt met uw eigen beeld. Maar vooral horen we graag waar u als inwoner kansen ziet om bij aan te haken met mooie ideeën of bewonersinitiatieven.

Wijkwethouder Manouska Molema zal aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, om met u en andere inwoners in gesprek te gaan. Ook de mensen van Gebiedsteam Zuid zijn uiteraard aanwezig.

Wij hopen u te zien op maandag 5 februari aanstaande. En neem vooral uw buren mee!

Manouska Molema, wijkwethouder Zuid gemeente Groningen
Henk Kosmeijer, gebiedsmanager Zuid
Bernadette Snellers, gebiedssecretaris Zuid

#gemeente

Logo Badstartenbuurtvereniging

Nieuwsarchief

Onderwerpen