Home » Nieuws » Vooronderzoek vervanging leidingen

Vooronderzoek vervanging leidingen

Afgelopen maandag was in de Oosterbadstraat commotie vanwege onverwachte stevige graafwerkzaamheden die de straat blokkeerden.
Uit navraag bleek dat het ging om proefsleuven die werden gegraven als onderdeel van een vooronderzoek voor de vervanging van kabels en leidingen in onze buurt. Er zijn vorig jaar al sleuven gegraven en nu staan nog 2 sleuven in de Westerbadstraat op het programma. Bewoners van die straat krijgen daarover vooraf nog een informatiebrief.

De vervanging betreft de elektriciteitskabels en gasleidingen (opdrachtgever Enexis) en mogelijk ook waterleiding (opdrachtgever Waterbedrijf Groningen). Voor de start van het project wordt eerst het elektriciteit tussenstation in het Coop gebouw vervangen, daaraan wordt nu gewerkt.

Naast de proefsleuven wordt er voorafgaand aan de start van het project ook nog gekeken naar de bouwkundige staat van (een selectie van) woningen om goed te kunnen inschatten welke werkwijze en materialen ingezet kunnen worden. Tijdens de werkzaamheden vinden (nu en bij de daadwerkelijke vervanging) vanwege de nabijheid en kwetsbaarheid van woningen ook trillingsmetingen plaats om directe schade te voorkomen. Er wordt nog bekeken of het mogelijk is de leidingen midden in de straat te leggen in plaats van dicht bij de gevels zodat de kans op woningschade beperkter zal zijn.

De exacte start van het hele vervangingstraject is nog niet bekend, maar wordt geschat op het eerste kwartaal van 2025 en zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Bij de uitvoering zal de straat meermalen moeten worden opengelegd om tijdens het project de levering van gas, stroom en water te kunnen garanderen, dus er zal wel overlast zijn. De verantwoordelijk aannemer BAM Energie & Water zal de buurt en betreffende bewoners steeds informeren over op korte termijn verwachte werkzaamheden.

Wordt vervolgd.

Logo Badstartenbuurtvereniging

Nieuwsarchief

Onderwerpen