Home » Nieuws » Wanneer verbetert de veiligheid van de Eeldersingel?

Wanneer verbetert de veiligheid van de Eeldersingel?

De frustraties bij omwonenden over het uitblijven van maatregelen om de veiligheid van de Eeldersingel te verbeteren zijn groot. Met het recent verder toegenomen verkeer door de nieuwe afsluitingsperiode van de Zuidelijke Ringweg is er nog meer geluidshinder en ook veroorzaken met name het zwaardere verkeer (bussen en vrachtwagens) blijvende schade aan de huizen. Ook het wegdek heeft er onder te lijden wat dan weer extra trillingen geeft bij woningen (brug Eeldersingel en putdeksel t.h.v. de Eelderstraat, zie foto’s).

Sinds het busvrij maken van de binnenstad komt er elke 3 minuten een bus over de Eeldersingel.
Deze straat is voor een dergelijke drukte niet geschikt en zou met een breedte van slechts 14 meter en een trottoir van soms maar 1 meter breed een gewone woonstraat moeten zijn en geen dichtslibbende verkeersader.
Ook voor overstekende fietsers en voetgangers maakt de toegenomen verkeersstroom het steeds lastiger de straat te passeren, twee van de aanwezige zebra’s worden vaak pas laat door het autoverkeer opgemerkt.

Al bijna twee jaar proberen buurtbewoners de gemeente te bewegen structurele maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren. In eerste instantie is er met begrip en erkenning geluisterd, maar het komt niet tot concrete acties. Elders in de stad worden straten heringericht of borden en (tijdelijke) verkeerslichten geplaatst, maar de Eeldersingel lijkt een blinde vlek.
Een maatregel die snel veel kan opleveren is het terugbrengen van de snelheid door van de straat een 30 km zone te maken. De gemeente heeft hiervoor een eerste ontwerp aan de omwonenden laten zien, maar daarna is het opnieuw stil geworden.

Voorgeschiedenis
In de 5-jaarlijkse rapportages over geluidhinder van de gemeente Groningen staat de Eeldersingel al in de periode 2013-2018 in de hoogste categorie (paars, belasting 68-72 dB) aangegeven. In de volgende periode 2018-2023 is dit niet verbeterd laat ook de tussenrapportage uit 2012 zien. Er is wel in 2017 stil asfalt aangebracht (dit geeft zo’n 3,5 dB geluidsreductie) en er zijn huizen van geluidsisolatie voorzien, maar tegelijkertijd is het weggebruik geïntensiveerd.

  • In 2017 besloot de gemeenteraad dat de buslijnen uit de westelijke binnenstad weg moesten. Als alternatieve route werd de Eeldersingel gekozen. Door de buurtvereniging is destijds al bezwaar gemaakt tegen deze wijziging, maar dat is afgewezen.
  • Het busvervoer is verduurzaamd door gebruik van elektrische bussen die zo 30-50% zwaarder zijn dan dieselbussen en daardoor meer trillingen veroorzaken. Een gelede elektrische bus weegt ca 20 ton.
Hoogteverschil tussen brugdeel Eeldersingel en de straat
Hoogteverschil tussen putdeksel en het asfalt
Logo Badstartenbuurtvereniging

Nieuwsarchief

Onderwerpen