Home » Artikelen geplaatst door admin

Auteursarchief: admin

Buurtschoonmaak zaterdag 22 juni

Dag lieve buren,
komende zaterdag staat de volgende schoonmaak van de buurt gepland, dat is op 22 juni. Komen jullie dan om 10u naar het Badhuis?

☕️ Hanneke en Florian 👋🏻

Vooronderzoek vervanging leidingen

Afgelopen maandag was in de Oosterbadstraat commotie vanwege onverwachte stevige graafwerkzaamheden die de straat blokkeerden.
Uit navraag bleek dat het ging om proefsleuven die werden gegraven als onderdeel van een vooronderzoek voor de vervanging van kabels en leidingen in onze buurt. Er zijn vorig jaar al sleuven gegraven en nu staan nog 2 sleuven in de Westerbadstraat op het programma. Bewoners van die straat krijgen daarover vooraf nog een informatiebrief.

De vervanging betreft de elektriciteitskabels en gasleidingen (opdrachtgever Enexis) en mogelijk ook waterleiding (opdrachtgever Waterbedrijf Groningen). Voor de start van het project wordt eerst het elektriciteit tussenstation in het Coop gebouw vervangen, daaraan wordt nu gewerkt.

Naast de proefsleuven wordt er voorafgaand aan de start van het project ook nog gekeken naar de bouwkundige staat van (een selectie van) woningen om goed te kunnen inschatten welke werkwijze en materialen ingezet kunnen worden. Tijdens de werkzaamheden vinden (nu en bij de daadwerkelijke vervanging) vanwege de nabijheid en kwetsbaarheid van woningen ook trillingsmetingen plaats om directe schade te voorkomen. Er wordt nog bekeken of het mogelijk is de leidingen midden in de straat te leggen in plaats van dicht bij de gevels zodat de kans op woningschade beperkter zal zijn.

De exacte start van het hele vervangingstraject is nog niet bekend, maar wordt geschat op het eerste kwartaal van 2025 en zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Bij de uitvoering zal de straat meermalen moeten worden opengelegd om tijdens het project de levering van gas, stroom en water te kunnen garanderen, dus er zal wel overlast zijn. De verantwoordelijk aannemer BAM Energie & Water zal de buurt en betreffende bewoners steeds informeren over op korte termijn verwachte werkzaamheden.

Wordt vervolgd.

Wanneer verbetert de veiligheid van de Eeldersingel?

De frustraties bij omwonenden over het uitblijven van maatregelen om de veiligheid van de Eeldersingel te verbeteren zijn groot. Met het recent verder toegenomen verkeer door de nieuwe afsluitingsperiode van de Zuidelijke Ringweg is er nog meer geluidshinder en ook veroorzaken met name het zwaardere verkeer (bussen en vrachtwagens) blijvende schade aan de huizen. Ook het wegdek heeft er onder te lijden wat dan weer extra trillingen geeft bij woningen (brug Eeldersingel en putdeksel t.h.v. de Eelderstraat, zie foto’s).

Sinds het busvrij maken van de binnenstad komt er elke 3 minuten een bus over de Eeldersingel.
Deze straat is voor een dergelijke drukte niet geschikt en zou met een breedte van slechts 14 meter en een trottoir van soms maar 1 meter breed een gewone woonstraat moeten zijn en geen dichtslibbende verkeersader.
Ook voor overstekende fietsers en voetgangers maakt de toegenomen verkeersstroom het steeds lastiger de straat te passeren, twee van de aanwezige zebra’s worden vaak pas laat door het autoverkeer opgemerkt.

Al bijna twee jaar proberen buurtbewoners de gemeente te bewegen structurele maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren. In eerste instantie is er met begrip en erkenning geluisterd, maar het komt niet tot concrete acties. Elders in de stad worden straten heringericht of borden en (tijdelijke) verkeerslichten geplaatst, maar de Eeldersingel lijkt een blinde vlek.
Een maatregel die snel veel kan opleveren is het terugbrengen van de snelheid door van de straat een 30 km zone te maken. De gemeente heeft hiervoor een eerste ontwerp aan de omwonenden laten zien, maar daarna is het opnieuw stil geworden.

Voorgeschiedenis
In de 5-jaarlijkse rapportages over geluidhinder van de gemeente Groningen staat de Eeldersingel al in de periode 2013-2018 in de hoogste categorie (paars, belasting 68-72 dB) aangegeven. In de volgende periode 2018-2023 is dit niet verbeterd laat ook de tussenrapportage uit 2012 zien. Er is wel in 2017 stil asfalt aangebracht (dit geeft zo’n 3,5 dB geluidsreductie) en er zijn huizen van geluidsisolatie voorzien, maar tegelijkertijd is het weggebruik geïntensiveerd.

  • In 2017 besloot de gemeenteraad dat de buslijnen uit de westelijke binnenstad weg moesten. Als alternatieve route werd de Eeldersingel gekozen. Door de buurtvereniging is destijds al bezwaar gemaakt tegen deze wijziging, maar dat is afgewezen.
  • Het busvervoer is verduurzaamd door gebruik van elektrische bussen die zo 30-50% zwaarder zijn dan dieselbussen en daardoor meer trillingen veroorzaken. Een gelede elektrische bus weegt ca 20 ton.
Hoogteverschil tussen brugdeel Eeldersingel en de straat
Hoogteverschil tussen putdeksel en het asfalt

Uitslag stembureau Badhuis EU 2024 (UPDATE)

stempotlood

Onderstaand de definitieve uitslag van de stemmentelling in het Badhuis voor de verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 6 juni. Ook de gemeentelijke en landelijke resultaten zijn toegevoegd.
In onze buurt was de opkomst goed en was er een grote voorkeur voor lijst 1. Ook de Partij voor de dieren, Volt en D66 hebben het hier goed gedaan. In het overzicht zijn de stempercentages van stembureau Badhuis uit de vorige EU verkiezingen en die van de Tweede Kamer van november 2023 ook weergegeven.

Klik hier voor een grotere uitvoering van deze uitslag.

EU verkiezingen in het Badhuis op 6-6-24

Aanstaande donderdag (NB voor Europa zijn verkiezingen niet op een woensdag) zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Alle stemgerechtigden hebben een stembiljet en een overzicht van kandidaten ontvangen. Je kunt deze keer weer stemmen in het stembureau wat wordt ingericht in het Badhuis, Kleine Badstraat 4.
Waarom is het voor Groningers van belang om te stemmen en voor welke partij zou je moeten kiezen? Lees daarvoor dit bericht van RTV Noord en gebruik een stemwijzer.
Bij de Stemwijzer of het Kieskompas (hier) krijg je dertig stellingen voorgeschoteld over heel diverse thema’s. Na het invullen van de antwoorden, zie je dan welke partij het beste met jou matcht.

Als de uitslagen bekend zijn maken we een overzicht van de uitslag van het Badhuis stembureau die je dan op het raam kunt nalezen.

Terugmelding jaarvergadering en jaarverslag 2023

Op zondag 21 april was er de jaarvergadering van de buurtvereniging. Daarbij is verantwoording afgelegd over de activiteiten en de gebruikte financiën. De kascommissie heeft ingestemd met de overzichten van de penningmeester.
Daarna konden we onder leiding van Adelheid een hilarisch spelletje bingo spelen waarbij de alerte winnaars een prijsje konden uitkiezen. Natuurlijk was er ook nog een buurtborrel ter afsluiting.

Het verslag over 2023 en het (concept) verslag van de jaarvergadering kun je nalezen op de pagina van de buurtvereniging. Heb je nog aanvullingen of vragen, laat het weten aan secretaris Annelies.

4 Mei, herdenking van de oorlog

In onze buurt woonden in het begin van de vorige eeuw verschillende joodse bewoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Vandaag aandacht voor het gezin van Mozes de Vries en Bloemina Bollegraaf met hun 5 kinderen. Ze hebben in de Marwixstraat gewoond. Eerst 10 jaar op nr. 41, dit huis bestaat niet meer en is vervangen door een nieuw pand. Later van 1934 in het huis nr. 22 tot ze zijn weggevoerd naar Westerbork en Auschwitz.
Alleen de oudste dochter Saartje heeft de oorlog overleefd. Lees het verhaal op deze pagina.

Uitnodiging jaarvergadering (ALV) met bingo

JAARVERGADERING (ALV) + spetterende BINGO

Op zondag 21 april 2024 zijn alle
bewoners van de Badstratenbuurt
om 16.00 uur van harte welkom in
het Badhuis voor de jaarvergadering.
We bespreken de buurtactiviteiten en
gebeurtenissen van het afgelopen jaar
en wat we dit jaar willen doen.

Ben je betrokken, heb je vragen,
suggesties, ideeën,
kom dan naar de jaarvergadering.
Na de vergadering is er om 17.00 uur
een spetterende BINGO + buurtborrel

Lentekriebels: buurtschoonmaak 6 april

Lentekriebels, schoonmaakprikkels, veegkoorts, poetsplezier ?
Op zaterdag 6 april (morgen dus) kan het weer ! 🕙👩‍👩‍👧‍👧
Vanaf 10 uur staat de koffie klaar, daarna gaan we in koppels de buurt opschonen.
Deze keer gaat het onder de vlag van lentekriebels waarbij de gemeente deelname subsidieeert. Daarmee kunnen we dan weer schoonmaakhulpstukken kopen.

Tot zaterdag! Groene groet,  Hanneke en Florian

💚


Minder belasting betalen? Vraag kwijtschelding aan

Hebt u een laag inkomen? En weinig vermogen? Dan hoeft u meestal geen gemeentelijke belasting te betalen.
U kunt kwijtschelding aanvragen via het Noordelijk Belastingkantoor.
Voor aanvragen en meer informatie: gemeente.groningen.nl/kwijtschelding.
Wanneer kwijtschelding aanvragen?
U kunt op elk moment kwijtschelding aanvragen. Hebt u de aanslag al betaald en wilt u kwijtschelding aanvragen? Dat kan tot drie maanden nadat u het hele bedrag hebt betaald
Let op: Als u automatische kwijtschelding krijgt kunt u dit zien op uw aanslag. U hoeft dan zelf geen kwijtschelding aan te vragen.

Andere toeslagen en regelingen
Misschien zijn er nog meer toeslagen of regelingen waar u recht op hebt. Dan kunt u maandelijks veel geld besparen. Ontdek het via www.datgeldtvoormij.nl van De VoorzieningenWijzer

#gemeente

Logo Badstartenbuurtvereniging

Nieuwsarchief

Onderwerpen