Home » Nieuws » Verkeersveiligheid in de buurt

Verkeersveiligheid in de buurt

Verkeersdeelnemers in de vorm van  symbolen

Onze buurt is een woonerf, een van de laatste in de stad Groningen. Dat zou een rustige oase moeten zijn in een drukke binnenstad. Veel bewoners ervaren dat niet zo met de hoeveelheid snelle bezorgbusjes en fietsen, ook al zijn die vaak wel stil want elektrisch. Ook lopen er een aantal drukke verkeersstromen langs en door onze buurt. Er zijn op verkeersgebied een aantal ontwikkelingen te melden:

  • de Eeldersingel wordt steeds drukker met autofiles en veel fietsers. Deels heeft dat te maken met gewijzigde busroutes, de zuidelijke ringweg en snelfietsroutes. Enkele buurtbewoners zijn daarom een petitie gestart om bij de gemeente meer aandacht voor een veiliger Eeldersingel te krijgen. Vind je dit ook belangrijk, teken dan de petitie op de website petities.nl
  • De gemeente wil in gesprek met bewoners over fiets- en wandelroutes. Waar niet, waar wel, zijn er problemen of oplossingen? Je kunt het aangeven op de website wijkprikker.nl
  • Voor de inrichting van het stationsgebied zijn ook plannen in ontwikkeling. Omliggende buurtverenigingen hebben hierover op 15 februari met leden van de gemeenteraad gesproken. Onze buurtvereniging heeft hierbij het belang van goede ontsluiting in westelijke (maar ook oostelijke) richting voor fietsers en voetgangers aangegeven. We zien dat er voor voetgangers vanaf en naar het station weinig of geen loopruimte is vanuit onze buurt of deze is geblokkeerd door scooters.

Logo Badstartenbuurtvereniging

Nieuwsarchief

Onderwerpen