Home » 2022 » februari

Maandelijkse archieven: februari 2022

Bomen over bomen III

Er is voortgang in de pogingen verloren gegane bomen in onze buurt terug te krijgen. Dat wil zeggen dat de gemeente de opengevallen plekken van nieuw groen wil gaan voorzien. Helaas kunnen er geen nieuwe bomen worden teruggeplaatst omdat die vanwege nieuwe inzichten dan te dicht bij de aanwezige kabels en leidingen liggen (Zie de kaart met aanwezige leidingen). De gemeente wil daarom de lege plekken eerst voorzien van groen met krentenbomen. Die wortelen minder diep en kunnen als struik best boomachtig worden. Ze hebben een mooie bloeiwijze en zijn aantrekkelijk voor vogels. Zie de brief die de stadsdeelbeheerder Mirjam van der Feen hierover heeft gestuurd. Haar voorstel heeft de buurtvereniging besproken met de aanwonenden die ermee instemden.
In een later stadium als vervanging van alle bomen aan de orde komt wil de gemeente bekijken of bomen en fietsparkeerplekken gecombineerd kunnen worden.

De gemeente heeft verder recent de driehoek bij de Marwixkade/Marwixhof van tuingrond voorzien en hierin zijn/komen diverse groene planten en kruiden. Ook de grasbeplanting langs het kanaal krijgt een mengsel ingezaaid met onder meer leeuwentand, margriet, brunel, klein streepzaad, smalle weegbree, kruipende boterbloem, schapenzuring en rode en witte klaver. Het nu aangebrachet zand is daarvoor de aanzet, het wordt echt groen en kleurig.

Lees meer:

Zwerfvuil schoonmaak zaterdag 26 februari

Aanstaande zaterdag (de 26 ste) willen we weer een rondje zwerfvuil ophalen in onze Badstratenbuurt.
Om 10 uur staat de koffie dan klaar in het Badhuis, daarna gaan we de buurt in.

Tot dan?
Groet, Petra en Anet

Resultaten Badstratenbuurt tuinvogeltelling

Op 28, 29 en 30 januari werd door de vogelbescherming de jaarlijkse tuinvogeltelling gehouden. Gedurende een half uur op één van die dagen kon je noteren welke vogels je tuin bezochten.
Ook in onze buurt hebben een aantal mensen meegedaan laat de vogelbescherming weten.
Hier waren er 19 deelnemers die samen 162 vogels hebben geteld.
De buurt top tien ziet er als volgt uit:

1 Huismus 48x
2 Merel 29x
3 Koolmees 20x
4 Kauw 16x
5 Pimpelmees 14x
6 Roodborst 8x
7 Turkse tortel 7x
8 Stadsduif 6x
9 Vink 6x
10 Houtduif 4x

In de hele provincie Groningen en ook landelijk was de top drie net iets anders qua volgorde nl. 1 huismus, 2 koolmees, 3 merel.
Meer weten over vogels in je tuin? Kijk op https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/tuinvogels

Werkzaamheden Marwixstraat en Eeldersingel (vervolg)

Aannemer Verkley is nog steeds aan het werk in onze buurt.

Marwixstraat
De afgelopen week werd er in de Marwixstraat gewerkt, de omvang was beperkt tot een aantal stoepopeningen (“kopgaten”) van ca. 1 m2.
De aannemer geeft aan dat er in de tweede helft van maart ook gewerkt zal worden achteraan in de straat (oneven) en langs de gehele even kant. Dan is er wel hinder, geldt een omleiding en is er een parkeerverbod.

Eelderstraat
Hier zal vanaf 14 februari gewerkt worden tot ca 11 maart, afhankelijk van de weersomstandigheden. De straat zal aan de even zijde worden open gegraven voor werkzaamheden aan de gas- en waterleiding. Het werkgebied zal worden afgezet. De parkeerplaatsen en passeren van de straat is niet mogelijk. Er zal een omleidingsroute worden aangeven volgens Verkley.
Redactie: NB Bij eerder werkzaamheden was de omleiding niet (duidelijk) aangegeven en was er sprake van twee richtingen gebruik van de Ooster- en Westerbadstraat.

Voor meer informatie:

Logo Badstartenbuurtvereniging

Nieuwsarchief

Onderwerpen