Home » Nieuws » Bomen over bomen III

Bomen over bomen III

Er is voortgang in de pogingen verloren gegane bomen in onze buurt terug te krijgen. Dat wil zeggen dat de gemeente de opengevallen plekken van nieuw groen wil gaan voorzien. Helaas kunnen er geen nieuwe bomen worden teruggeplaatst omdat die vanwege nieuwe inzichten dan te dicht bij de aanwezige kabels en leidingen liggen (Zie de kaart met aanwezige leidingen). De gemeente wil daarom de lege plekken eerst voorzien van groen met krentenbomen. Die wortelen minder diep en kunnen als struik best boomachtig worden. Ze hebben een mooie bloeiwijze en zijn aantrekkelijk voor vogels. Zie de brief die de stadsdeelbeheerder Mirjam van der Feen hierover heeft gestuurd. Haar voorstel heeft de buurtvereniging besproken met de aanwonenden die ermee instemden.
In een later stadium als vervanging van alle bomen aan de orde komt wil de gemeente bekijken of bomen en fietsparkeerplekken gecombineerd kunnen worden.

De gemeente heeft verder recent de driehoek bij de Marwixkade/Marwixhof van tuingrond voorzien en hierin zijn/komen diverse groene planten en kruiden. Ook de grasbeplanting langs het kanaal krijgt een mengsel ingezaaid met onder meer leeuwentand, margriet, brunel, klein streepzaad, smalle weegbree, kruipende boterbloem, schapenzuring en rode en witte klaver. Het nu aangebrachet zand is daarvoor de aanzet, het wordt echt groen en kleurig.

Lees meer:

Logo Badstartenbuurtvereniging

Nieuwsarchief

Onderwerpen