Home » Nieuws » Aanleg glasvezel in onze buurt

Aanleg glasvezel in onze buurt

De Badstratenbuurt krijgt glasvezel. Dat klinkt goed, maar de uitvoering kan beter is de ervaring van bewoners.

In november 2022 is (in ieder geval in de Oosterbadstraat) een briefkaart bezorgd dat er die week met de aanleg van de glasvezelkabels zou worden begonnen. Daarmee is ook gestart, waarbij de werkvolgorde (binnen de straat) niet duidelijk was en door slecht weer in de war werd gestuurd.
De kabelaanleg geeft ongeveer 1 dag hinder waarbij je een sleuf van een halve meter voor je woning hebt liggen. Aan het eind van de dag is de straat weer dicht gelegd en met zand bestrooid. Dit is nodig om de voegen te vullen die bij het bestraten ontstaan.
De werkvolgorde waarin straten worden aangepast is niet duidelijk en uit de buurt Whatsappgroep blijkt dat er zonder aankondiging vooraf wordt gestart waardoor er extra hinder voor bewoners en geparkeerde auto’s en motoren ontstaat
Het weer dichtleggen van de straat wordt weinig zorgvuldig gedaan waardoor het loopvlak hobbelt, tegels los liggen en bij regen er veel meer plassen ontstaan.
De afgelopen week was er weer een team aan het werk. Het is onduidelijk of het kabels leggen nu klaar is.

Wat kun je als buurtbewoner doen als je overlast ervaart van deze werkzaamheden?
Spreek de werknemers ter plekke aan (het zijn veelal niet Nederlandstaligen) of de uitvoerder die wel Nederlands spreekt.
De ervaringen hierover zijn wisselend volgens de buurtappgroep.
Heb je klachten over de bestrating dan kun je ook een melding maken bij de gemeente via de website https://groningen.slimmelden.nl/ (of via de SlimMelden app). Je kunt daar op een kaart aangeven waar het probleem is en wat er aan de hand is. Als er al een melding over is gedaan kun je je daar bij aansluiten, mogelijk verhoogt dat de prioriteit.
De KPN website (via MijnKPN) geeft als schatting dat in juni/juli begonnen wordt met de aansluiting in de woningen.

Wat eraan vooraf ging
In het voorjaar 2021 werd door KPN aangekondigd dat er een glasvezelnetwerk zou worden aangelegd in onze buurt. Daarbij is geïnventariseerd wie toestemming voor het aanleggen tot in huis wilde geven. De flyer en mails leken te suggereren dat het een kwestie van enkele maanden zou zijn totdat het netwerk er lag.
Doordat de aanleg elders in de stad veel overlast en straathinder gaf is er rond dezelfde tijd door de gemeente ingegrepen en is de aanleg op een lager pitje gezet. Door de Coronapandemie is verdere vertraging opgetreden.
In juni 2022 is een mail gestuurd aan de bewoners die toestemming hebben gegeven tot het maken van een aansluiting met een 5 stappenplan waarbij stap 3 het aanleggen in de straat is.

Logo Badstartenbuurtvereniging

Nieuwsarchief

Onderwerpen