Home » Zoek resultaten voor 'gemeente' (Pagina 2)

Zoekresultaten voor: gemeente

De Badstratenbuurtkrant in de jaren tachtig

Herinneringen van Willy Hilverda (2)

De Badstratenbuurtgroep had in 1983 een wat kwijnend bestaan geleid, maar in 1984 komt er nieuw leven in de brouwerij omdat de gemeente wil dat buurtgroepen verenigingen worden. Dit heeft tot gevolg dat er een aantal buurtbewoners actief wordt en de Badstratenbuurtvereniging opricht. Ik word secretaris van de vereniging en stap in de redactie van de Badstratenbuurtkrant. Verder zitten in de redactie: Wout Veldstra, die het krantje de voorgaande jaren in zijn eentje draaiende heeft gehouden en Ellen-Dine en Helma, twee medebewoners van mijn portiek aan de Marwixkade.
In deze buurtkrant staat, naast een verslag van de ledenvergadering, een interview met beeldend kunstenaar Hans Mes, die het befaamde beeld heeft gemaakt dat bij Bij de Sluis staat: Dreckschnabel. Vanaf het tweede nummer van 1984 staat Dreckschnabel op de voorkant van het blaadje. De oplage is in die jaren 450.

Wrijfletters
Blaadjes maken is dan nog puur handwerk. We typen, knippen, plakken en maken koppen met wrijfletters. Zwarte lijnen worden op het papier geplakt met een soort draad. Erg precies zijn we niet. Het komt regelmatig voor dat letters en lijnen niet helemaal recht op het papier staan. Het knippen en plakken van de buurtkrant doen we in de buurtwinkel, het pand op de hoek van de Eeldersingel en Bij de Sluis. Drukken gebeurt bij Delta, een organisatie waar ook andere buurtkrantjes worden gedrukt. Ook dat vind ik leuk. Moedervellen maken en dan toekijken terwijl de machines drukken, rapen en nieten.

Badstratenbuurtkrant nr 5 (1984)

Beestachtig
In nummer 5 van 1984 schrijf ik een stukje over Jasper van Marwijk, de naamgever van de Marwixstraat, de Marwixkade en de Jaspersgang. Een nogal opvliegend heerschap. In 1985 of 1986 begin ik met de rubriek Beestachtig, waarin ik schrijf over de wederwaardigheden van mijn katten. Mijn hoop is dat andere buurtbewoners ook stukjes gaan schrijven over hun huisdieren, maar het enige wat gebeurt is dat er op een avond een mevrouw bij me aanbelt die vraagt of ik wil collecteren voor de Dierenbescherming. Ik ben immers zo’n dierenvriend. Ik moet haar teleurstellen.
In jaargang 13 nummer 3 plaatsen we voor het eerst een recept, van Stefan, ook wonend in mijn portiek aan de Marwixkade. Vanaf nummer 4 van die jaargang beginnen we met interviews, onder meer met de wijkagent en de brugwachter.


Niemeijerterrein
Een steeds terugkerend onderwerp in de buurtkrant in die jaren is het Niemeijerterrein. Eind 1985 worden de oude gebouwen gesloopt en worden plannen gemaakt voor nieuwbouw. In het bouwteam dat de nieuwbouw begeleidt zitten enkele vertegenwoordigers van de buurt die zich sterk maken voor inspraak van toekomstige bewoners, een aanvaardbaar huurniveau en goed geïsoleerde woningen. Ook willen de buurtvertegenwoordigers dat buurtbewoners voorrang hebben bij de toewijzing van de nieuwe woningen.

Steenhouwerskade
Het eerste nummer van 1988 verschijnt in een extra grote oplage (700 exemplaren), omdat het bestuur van de buurvereniging de bewoners van de Emmasingel en de Steenhouwerskade meer bij de ontwikkelingen van het gebied wil betrekken. Voor een artikel over de geschiedenis van de Steenhouwerskade gaan Helma en ik naar het gemeentearchief waar we het bevolkingsregister en adresboeken raadplegen. Op de kade woonden aan het begin van de negentiende eeuw onder meer blikslagers, steenhouwers, timmerlieden en winkeliers.
In het tweede nummer van 1988 staat, naast het interview met brugwachter Hopman en een artikel over de verbouwing van bakker Bolt tot bruncherie, een artikel met als kop ‘Nieuwbouw Niemeijerterrein valt tegen’. De twee grootste problemen zijn vocht en geluidsoverlast. En de voordeuren hebben nog geen bel. Ook bevat de krant een verslag in van het buurtfeest. Over buurtfeesten meer in een volgend artikel.

Hoe het verder gaat met de Badstratenbuurtkrant weet ik niet, want dit nummer is het laatste wat ik in mijn bezit heb.

[Redactie: lees meer over de buurtkrant en hoe ze verdween in een ander artikel: Over de Badstratenbuurtkrant ]

#buurthistorie

Over de Joodse familie Godfried (Westerbadstraat 31)

Voor het pand Westerbadstraat 31 zijn in de nazomer van 2020 twee Stolpersteine geplaatst als gedenkstenen voor de vanuit dit huis weggevoerde moeder en dochter Godfried. Vanwege Corona was er geen bijeenkomst mogelijk bij de plaatsing. Nazaat Fred Menko heeft onderstaand beeld van de familie geschreven om de stenen met herinneringen te omkleden. Volgend jaar zal hij over zijn familie Menko, waarvan het gezin Godfried onderdeel uitmaakt een boek uitbrengen (#).

# Dit boek is in maart 2022 verschenen bij uitgeverij Boom onder de titel “Veertien kinderen. De oorlogsgeschiedenis van mijn joodse familie”, auteur Fred Menko.

“De familie Menko en de familie Godfried

Mijn grootvader Adolf Menko kwam uit Enschede, hij was getrouwd met Henderika Godfried. Mijn grootmoeder, Henderika Godfried, kwam uit Bedum. Dat leek mij als kind, alleen al door de naam Bedum en omdat mijn oma er vandaan kwam, een lieflijk dorp.
In de oorlog zijn vele familieleden gedeporteerd en vermoord. Mijn grootvader Adolf kwam uit Stad Delden, uit een groot gezin van veertien kinderen. Twee broers zijn een natuurlijke dood gestorven, alle andere broers en zusters en vele van hun nakomelingen zijn in de oorlog gedeporteerd en vermoord. In de oorlog woonden mijn grootouders in Enschede, en daar was een uitgebreid netwerk van verzet, met een leidende rol voor dominee Overduin. Zo hebben zij door onderduik de oorlogsjaren kunnen overleven. Over de familie van mijn opa heb ik een boek geschreven, dat begin 2022 verschijnt: “Veertien kinderen. De oorlogsgeschiedenis van een joodse familie”. Daarin wordt ook het verhaal van de familie Godfried verteld.

De familie Godfried
Mijn oma Henderika Menko-Godfried (1886) had een broer, Nathan (1881) en twee zusters, Henriëtte van Geuns-Godfried (1882) en Jeanne Godfried (1889).
Hun vader Samson Godfried was geboren in Hoogeveen, hun moeder Judith Godfried-Kanstein in de stad Groningen. Zij waren op 10 oktober 1880 in Groningen getrouwd, hij was toen 28 jaar, zij was 24 jaar. Samson Godfried was antiquair (zo werd dit in de familie verteld, er zijn over zijn werk geen documenten bewaard gebleven) zijn vrouw Judith was vroedvrouw. In het Nieuws van de Dag van 15 december 1898 werd bekendgemaakt, dat in Bedum Mej. J. Godfried-Kanstein was benoemd tot gemeente-vroedvrouw.

Vanaf 1923 woonden Samson Godfried en Judith Godfried-Kanstein in de Westerbadstraat 31 in Groningen. Hun dochter Jeanne woonde bij hen op ditzelfde adres.
Uit foto’s, brieven en beschrijvingen komt Jeanne Godfried naar voren als een wilskrachtige vrouw. Zij was zeker ook een warmvoelende vrouw, die zich inzette voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Destijds werd dit zwakzinnigenzorg genoemd. Jeanne werkte als secretaresse van de Vereniging Zwakzinnigenzorg. In het Nieuwsblad van het Noorden van 19 januari 1935 riep zij op om schoeisel te schenken. Het bericht eindigde als volgt: “Bij voorbaat breng ik u hartelijk dank, omdat het mijn vaste overtuiging is, dat een Groningsche moeder in het bijzonder, aan deze medewerking graag gehoor zal geven. Ook de Redactie dank ik voor haar goede hulp”. Jeanne Godfried, Secretaresse van “Zwakzinnigenzorg”.

Moeder Judith Godfried-Kanstein en dochter Jeanne Godfried
(Foto’s afkomstig van de website JoodsMonument.nl)

De oorlog 
De broer van Jeanne, Nathan, de oudste uit het gezin, was al ver voor de oorlog, in 1920, overleden. Samson Godfried overleed kort voor de oorlog, begin 1940, hij was 87 jaar. Tijdens de bezetting door nazi-Duitsland volgden er steeds meer beperkende maatregelen voor joodse Nederlanders. Uiteindelijk werden zeer velen weggevoerd, eerst naar Westerbork en van daar naar Auschwitz en Sobibor. De meeste gedeporteerden zijn direct na aankomst door gasverstikking vermoord.

Judith Godfried-Kanstein kwam op 87-jarige leeftijd in Westerbork. Zij werd op 6 juli 1943 gedeporteerd naar Sobibor in Polen en direct na aankomst, op 9 juli 1943, om het leven gebracht. Jeanne werd op 7 september 1943 naar Auschwitz weggevoerd, waar ook zij direct na aankomst, op 9 september 1943, om het leven werd gebracht, 53 jaar oud.
Henriëtte van Geuns-Godfried, zuster van Jeanne, en haar man Bernard van Geuns konden onderduiken bij een echtpaar in Jipsinghuizen, en hebben zo de oorlog overleefd. De andere zuster van Jeanne, mijn oma Henderika Menko-Godfried, was ondergedoken bij een dominee in Borne, in de doopgezinde pastorie, haar man, mijn opa Adolf Menko, was ondergedoken in Enschede.

Het Jeanne Godfried huis
In januari 1967 werd aan de Kraneweg 111 het Jeanne Godfried huis geopend, “dat onderdak biedt aan vijftien geestelijk gehandicapte vrouwen en meisjes”. (Nieuwsblad van het Noorden, 27 januari 1967). “Een zuster van Jeanne Godfried, de 84-jarige mevrouw Henriëtte van Geuns-Godfried uit Hoogezand, was een van de vele genodigden”. “Een ontroerend moment was het toen Jeanne Zuidema, kleindochter van Mevrouw H. van Geuns-Godfried, in de eetzaal een foto van wijlen Jeanne Godfried onthulde”. Later is dit tehuis opgegaan in een grotere instelling in de stad Groningen.

De joodse begraafplaats in Selwerd
Op de joodse begraafplaats in Selwerd ligt mijn overgrootvader Samson Godfried begraven. Het is een dubbel graf met een enkele steen: naast hem was een graf gereserveerd voor zijn vrouw, maar dat graf is nooit gebruikt, omdat zijn vrouw naar Polen is weggevoerd en daar is vermoord. (zie foto juni 2021)

Over tante Jeanne en haar ouders werd in onze familie altijd met veel liefde gesproken. Dat ging dan over een wereld, die mij onbekend was, het leven van voor de oorlog.”

Fred Menko

Voor wie meer wil weten of aanvullingen heeft: via de redactie kan contact opgenomen worden met Fred Menko.

#buurthistorie

Het beeld vrouw met twee dolfijnen

In de jaren dertig van de vorige eeuw is in de toenmalige gemeentelijke bad- en zweminrichting aan de Kleine Badstraat een vrouwenbeeld geplaatst, gemaakt door de kunstenaar Bas (Sebastiaan) Galis. Het beeld stond ongeveer midden voor het Badhuis in het deel waarvoor toegang moest worden betaald (zie de bovenstaande uitsnede van de zwembadfoto NL-GnGRA_1785_307 uit de Groninger Archieven). Het betonnen beeld wordt omschreven als vrouw met 2 dolfijnen en is in die jaren een levendig onderdeel van het zwembad (zie de krantenfoto uit 1951).

In de jaren dertig van de vorige eeuw is in de toenmalige gemeentelijke bad- en zweminrichting aan de Kleine Badstraat een vrouwenbeeld geplaatst, gemaakt door de kunstenaar Bas (Sebastiaan) Galis. Het beeld stond ongeveer midden voor het Badhuis in het deel waarvoor toegang moest worden betaald (zie de bovenstaande uitsnede van de zwembadfoto NL-GnGRA_1785_307 uit de Groninger Archieven). Het betonnen beeld wordt omschreven als vrouw met 2 dolfijnen en is in die jaren een levendig onderdeel van het zwembad (zie de krantenfoto uit 1951).

Na de opening van het nieuwe zwembad de Papiermolen werd het bad in onze buurt in 1954 gesloten en is het terrein, inclusief het Badhuis aangekocht door tabaksfabriek Niemeijer. Op het terrein plaatste de firma twee grote opslagloodsen. Na de terugkoop door de gemeente (begin jaren ’90) kwamen er woningen en kreeg Niemeijer er een parkeerplaats en bouwde er een kantoor. Het Badhuis bleef al die jaren staan en was in gebruik als woning voor Niemeijer personeel.

Het beeld werd na de aankoop van het zwembadterrein door directeur Niemeyer geschonken aan de tuinvereniging Piccardthof waar deze dame op verschillende plekken stond opgesteld. De laatste jaren was er geen goede plek meer voor haar en verviel het beeld in slechte staat.

De Badstratenbuurtvereniging heeft contact gezocht met het bestuur van de tuinvereniging die bereid waren het beeld weer terug te schenken aan onze buurt. Vanwege de slechte staat hebben we hulp gezocht voor de verhuizing en mogelijke restauratie bij woningbouwvereniging Nijestee. Die vond de terugplaatsing van het beeld een mooi initiatief en heeft de verhuizing van het beeld georganiseerd. Op donderdag 25 maart 2021 is het beeld door verhuisbedrijf Mast opgehaald bij de Piccardthof en binnen in het Badhuis geplaatst. Met subsidies en sponsoring hopen we het beeld door de firma Cor Buist te kunnen laten restaureren en terug te brengen in de Badstratenbuurt. 

Over de beeldhouwer:

Sebastiaan Ariën Galis (ook wel Seb of Bas genoemd) werd geboren 9 augustus 1890 in Meerssen (Limburg). Zijn vader werkte bij de spoorwegen waardoor het gezin regelmatig verhuisde. Na de geboorte van Sebastiaan verhuisde het gezin naar Groningen waar het bleef wonen. Hij volgde aan de Academie Minerva een opleiding tot edelsmid (1906-1912), trouwde in 1915 met Frietzen Jacobsma en vestigde zich als ‘reparatieatelier voor goud- en zilverwerken’. Ze kregen samen één kind, dochter Wietske (1916). Hij bleef zich artistiek ontwikkelen, studeerde nog een jaar aan de kunstacademie in Brussel en maakte studiereizen naar Parijs en Engeland. Ook volgde hij lessen bij Ploegschilder Jan Wiegers. Naast zijn artistieke werk was hij ook actief in antimilitaristische kringen in de jaren 20 en 30. 
Bij de gevechten tijdens de bevrijding van Groningen in april 1945 ging zijn atelier aan de Burchtstraat verloren. Na de oorlog begon hij opnieuw met beeldhouwen en ook schilderen. Hij maakte verschillende oorlogsmonumenten (grafstenen voor Gerrit Boekhoven en Anda Kerkhoven, monument in Coevorden) en ander beeldhouwwerk (buste Anda Kerkhoven, gevelsteen von Rabenhaupt) en schilderijen. Van zijn edelsmeedwerk zijn geen voorbeelden gevonden.
Sebastiaan Galis overleed 8-6-1981 op 90-jarige leeftijd in een verpleeghuis te Winsum.

Bronnen:
– Wikipedia over Bas Galis
– Groninger Archieven (gegevens over het zwembad en genealogische gegevens)
– oude kranten en tijdschriften via www.delpher.nl 
– RKD (Ned Instituut voor kunstgeschiedenis) – Bas Galis

#buurthistorie

Buurtgids

Belangrijke links

Gemeente GroningenWebsite van de gemeente Groningen
BuurtagentenExterne link, politie.nl
Hondenbeleid gemeenteExterne link, gemeente Groningen
Nijestee woningcorporatieExterne link, nijestee.nl
BuurtstatistiekenExterne link, CBS
Hondenbeleid gemeenteExterne link, gemeente Groningen
Overlast melden bij de gemeente?Overlast melden: via deze site vindt u telefoonnrs en webformulier om dat te doen bij de gemeente en/of de politie

Onze buren

ZeeheldenbuurtDe website van onze westelijke buurtwijk
GrunobuurtWebsite van de Grunobuurt, onze zuiderburen over het spoor
SchilderswijkDe website van de Schildersbuurt en Kostverloren, onze noorderlijke buren
Stadspark Natuurlijk!Website van de actiegroep Stadspark Natuurlijk! die zich inzet voor de belangen van het Stadspark en de omwonenden
Laanhuizen (Facebook)De Facebooksite van onze zuidwestelijke buurtwijk

Mist u een item dat op deze pagina zou passen? Laat het ons dan graag weten!

Auto’s in de buurt

De Badstratenbuurt is niet gebouwd voor auto’s. Toch wonen er behoorlijk wat mensen die een auto hebben of bezoek per auto ontvangen. Het aantal parkeerplaatsen is daarvoor niet altijd voldoende en daarvoor zijn een aantal oplossingen mogelijk:

 • Betaald parkeren
  Om het parkeren beter te spreiden is er in het centrum en de omliggende wijken door de gemeente betaald parkeren ingevoerd.
  Voor bewoners en bedrijven is het mogelijk een parkeerpas te kopen die een jaar lang recht geeft een parkeerplaats te zoeken in onze buurt en de Zeeheldenbuurt.
  Bezoekers en anderen die hun auto willen parkeren moeten parkeergeld betalen. Dit geeft recht op max. 2 of 3 uur parkeren (afhankelijk van waar je parkeert) gedurende de aangegeven tijdzones (maandag t/m woensdag 09:00 – 22:00 uur, donderdag t/m zaterdag 09:00 – 00:00 uur en zon- en feestdagen 12:00 – 17:00 uur (gratis parkeren op eerste paas-, pinkster- en kerstdag)
  Meer weten en voor de actuele gegevens en tarieven kijk je op de website van de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/parkeren-en-vervoer 
 • Bezoekersvergunning
  Buurtbewoners kunnen een bezoekersvergunning aanschaffen waarmee ze per week een parkeertegoed van 24 uur per week (situatie 1-1-21) krijgen voor een auto met een op te geven kenteken. Aanmelden gaat via een website met  opgave van het kenteken. Het kan ook telefonisch op 0900 258 0 258.
  Meer weten: kijk op https://gemeente.groningen.nl/parkeervergunning-voor-bezoekers
 • Gebruik een deelauto
  Heb je geen auto of gebruik je hem maar weinig dan kun je ook een deelauto gebruiken. Er zijn verschillende organisaties die dit ondersteunen en actief zijn in onze buurt.

  = Greenwheels: huur een auto (vooral VW Up, maar er zijn ook grotere) die op een vaste plek staat voor een tarief per uur en per km. Registreren is noodzakelijk en met een abonnement zijn de tarieven lager. Greenwheels is verbonden met NS en daardoor staan bij stations vaak ook auto’s. De dichtsbijzijnde voor ons staat aan de Peizerweg. Auto’s zijn herkenbaar door de rode kleur en het Greenwheelslogo. Lees er meer over op https://www.greenwheels.nl/

  = MyWheels: organisatie die verschillende types auto verhuurt, deels van particulieren en ook electrisch. Je moet je registreren en elke rit vooraf betalen. Auto’s zijn herkenbaar aan het MyWheels logo. Lees meer op https://mywheels.nl/

  = Snappcar: huur een auto van een particulier die zijn eigen auto deelt. Soort auto (van klein tot bus) en tarief is variabel. Je boekt en betallt via de website, verzekering is ook geregeld en ophalen en terugbrenegen bespreek je met de eigenaar van de auto. Lees meer over de mogelijkheden in Groningen op https://www.snappcar.nl/groningen
 • Gebruik geen auto
  Dit is voor de parkeerruimte de meest aantrekkelijke optie. Je kunt ook een electrische scooter huren, een fiets leasen of gewoon gaan lopen naar het OV.

Buurtbedrijven

De Badstratenbuurt is niet alleen een plek om te wonen, maar ook om te werken.
Onderstaand een overzicht van de bedrijven in onze buurt. Alle links openen in een nieuw tabblad.
Staat uw zaak er niet bij of wilt u de buurtbewoners informeren over nieuws van uw bedrijf, laat het ons weten. Reclame voor of van bedrijven plaatsen we niet.

BedrijfNaam, adres, typeringWebsite
IJssalon Bij de SluisIJssalon Bij de Sluis
Bij de Sluis 1

  
https://bijdesluisgroningen.nl
www.facebook.com/IjssalonBijDeSluis
Bloemstylist Hans Zijlstra, Eeldersingel 34-36
bloemist
www.bloemen-zijlstra.nl
InFactor, Eeldersingel 40
automatisering
www.infactor.nl
Kapsalon Eiddel, Paterswoldseweg 8
kapper
www.kapsaloneiddel.nl
Rania Market, Paterswoldseweg 10
avondsupermarkt
https://rania-market.business.site/
  
Café BolhuisCafé Bolhuis, Paterswoldseweg / Westerbadstraat 1
café
www.cafebolhuis.nl
www.facebook.com/CafeBolhuis
Kapsalon Onnes, Paterswoldseweg 16/1
kapper
www.onnescoiffures.nl
Smit IJzerwaren & gereedschappen, Paterswoldseweg 18-20https://smitgroningen.nl
De Twee Wielen, Paterswoldseweg 30
fietsenzaak
www.facebook.com/DeTweeWielen
La Trattoria, Paterswoldseweg 32-32A
pizzeria
www.pizzeria-trattoria.nl
De Kornuiten van Groningen, Paterswoldseweg 36
restaurant
www.facebook.com/Dekornuiten
logo rimini
 
Pizzeria Rimini, Paterswoldseweg 38
afhaal/bezorg pizzeria
www.pizzeria-rimini.nl/
  Ons Moeke, Paterswoldseweg 42
café / cafetaria
onsmoeke.cafe/
H.C.A. ImminkH.C.A. Immink, Paterswoldseweg 62
acupuncturist
 
Baan Thai, Paterswoldseweg 66
Thaise massagesalon
www.baanthaigroningen.nl
Coop, Paterswoldseweg 68-70
supermarkt
www.cooplubbers.nl 
www.facebook.com/pages/Coop-Lubbers/169304133106754
 BAT Niemeyer, Paterswoldseweg 43
tabaksfabriek
Als buurtbewoners vragen/opmerkingen hebben aangaande BAT Niemeyer, kunnen ze contact opnemen via onderstaande gegevens:Telefoon: 050-3664911
email: jeroen_hanssen@bat.com
Via het telefoonnummer komt u in contact met de bewaking.
Deze is 24 uur per dag bezet en kan u doorverbinden met de juiste persoon. 
www.batbenelux.com


Modehuis Van Kalker, Paterswoldseweg 33
damesmode
www.modehuisvankalker.nl
Chinees-indisch restaurant Ou Hai, Paterswoldseweg 31
chinees-indisch restaurant
www.restaurant-ouhai.nl
Keurslager Heuker, Paterswoldseweg 25
slagerij

www.heuker.keurslager.nl
Kinderpraktijk
Groningen
Kinderpraktijk Groningen, Paterswoldseweg 23
ondersteuning kindontwikkeling
www.kinderpraktijkgroningen.nl
Gitaarschool Heddy van der Laan, Paterswoldseweg 21
gitaarschool
www.gitaarschoolheddy.nl
De ZeeheldDe Zeeheld, Paterswoldseweg 19
cafetaria
?
Dalsheim Hammega, Paterswoldseweg 17
makelaardij
www.sdmh.nl


De gouden schaar, Paterswoldseweg 9
kledingreparatie

www.goudenschaargroningen.nl
Eetcafe van de markt, Paterswoldseweg 5 
eetcafé
www.eetcafevandemarkt.nl
nl-nl.facebook.com/eetcafevandemarkt
Hanneke Scheffers, Oosterbadstraat 23
zangles, vocal coach

www.hannekescheffers.nl
  
 
Penduka, Westerbadstraat 51
Textiel en sieraden uit Namibie
De winkel is op afspraak open
penduka.com/nl/
Sjok logoStichting voor Japanse en Okinawaanse Krijgskunsten (SJOK),
Marwixstraat 35-39
www.sjok.nl/
Speak Potential Dutch Tutoring
Bijlessen Nederlands: conversatielessen, inburgering en Nt2 voorbereiding
Marwixstraat 19
www.dutchtutoring.com
  
Verdwenen bedrijven 
   
Kuiter IJzerwaren
Paterswoldseweg 18-20
www.kuitergroningen.nl
Sinds oktober 2021 is de winkel van naam veranderd; zie Smit IJzerwaren & gereedschappen
 Kars Tuinder Fotografie, Eeldersingel 24
fotograaf
 eind 2019 gestopt. 
H. Nijland & Zn, Paterswoldsweg 2
woninginrichting
Gesloten sinds augustus 2014, nog wel een website: www.nijlandwonen.nl en
www.facebook.com/pages/Nijland-Wonen/205084209664054
  Het Kachelhuis, Paterswoldseweg 6
gaskachels
 gesloten sinds  medio 2017 (?)
www.hetkachelhuis.nl
Flowers-and-DesignFlowers-and-Design, Paterswoldseweg 40
bloemenzaak
Gesloten per 31 juli 2018, 
www.flowers-and-design.nl
https://www.facebook.com/flowersanddesign
Sigarenmagazijn HeemstraSigarenmagazijn Heemstra, Paterswoldseweg 16
kranten en tabak
gesloten sinds 1-1-2018
Bloemwereld Bloem Wereld, Paterswoldseweg 40
bloemenzaak
Verhuisd naar Norg (november 2015)
www.bloemwereld.nl

nl-nl.facebook.com/BloemWereld
Olivetti Groningen, Paterswoldseweg 34
computerwaren, automatisering
gesloten, studentenhuisvesting sinds ca 2017 (?)
www.olivettigroningen.nl
Perron 36, Paterswoldseweg 36
café – eterij
Gesloten augustus 2014 (na 5 jaar);
opgevolgd door De Kornuiten
www.perron36.nl
Croissanterie Bij de SluisBij de Sluis, Bij de Sluis 1
Croissanterie
Gesloten maart 2013;
opgevolgd door IJssalon Bij de Sluis
Eeldersingel 16-18,
Kinderdagverblijf
Gesloten eind 2012;
nu studentenhuisvesting
http://www.kdvelfenbankje.nl/
PizzaButler, Paterswoldseweg 38
afhaal/bezorg pizzeria
Gesloten maart 2013;
opgevolgd door Pizzeria Rimini
www.pizzabutler.nl

De Buurtvereniging

De buurtvereniging Badstraten organiseert activiteiten voor de buurtbewoners en is het aanspreekpunt voor de gemeente bij wijkactiviteiten.

 • De pagina Buurtagenda laat zien wat er op het programma staat.
 • Op de homepage ziet u de actuele nieuwsberichten uit en over de buurt.
 • Op de pagina Contact kunt u zien wie wat doet bij de buurtvereniging en hoe zij zijn te bereiken.

Van de activiteiten wordt jaarlijks een verslag gemaakt dat wordt besproken op de ledenvergadering in het voorjaar. Ook wordt dit verslag gebruikt als terugmelding aan de gemeente over de zaken die in de buurt hebben gespeeld.

De meest recente ledenvergadering was op zondag 25 maart 2018.
Via deze link (Jaarverslag Badstratenbuurtvereniging 2017.docx) kunt u het daar gepresenteerde verslag over 2017 nalezen.
Lees hier het (concept) verslag van de laatste ALV.
Ook eerdere jaarverslagen zijn nog in te zien in ons digitale archief.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze verslagen kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging (klik hier).
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Geke de Haan
Secretaris: Annelies Vastenburg
Penningmeester: Arjen Cats 
Bestuurslid/Webredacteur/Beheerder website: Theo Siderius
Webbeheerder: Florian Kersten
Beheerder Badhuis: Yvonne ten Hoeve

Wilt u of jij ook meedoen in de buurtvereniging, heb je een leuk idee of wil je meer weten, laat het horen!
Stuur een mail of doe een briefje in de bus bij het Badhuis (Kleine Badstraat 4).

Het Badhuis

Het Badhuis is het gebouw van de vroegere “Gemeentelijke bad- en zweminrichting”, het oude zwembad van de stad Groningen, waarnaar onze buurt is vernoemd.

Van 1881 tot medio jaren vijftig is het Badhuis als zodanig in bedrijf geweest, waarna tabaksfabriek Niemeyer het zwembadterrein inclusief Badhuis overnam en als opslag- en parkeerterrein heeft gebruikt.
Midden jaren negentig is het Badhuis overgenomen door woningcorporatie Nijestee, die er 2 wooneenheden in realiseerde en een deel verhuurt aan de buurtvereniging als buurthuis.

De buurtvereniging gebruikt het Badhuis (Kleine Badstraat 4) als buurtpand voor vergaderingen en activiteiten (borrels, jaarvergadering, barbecue, kinderpartijtjes, praatgroepen, meditatieve bijeenkomsten enz.). 
De buitenruimte rondom het badhuis (plein en grasveld op het Badhuisplein) wordt ook gebruikt voor de buurtbarbecue en andere zomerse festiviteiten.

Het Badhuis is te huur voor buurtbewoners voor niet-commerciële activiteiten.
De buurtvereniging heeft een eigen barbecue die ook gehuurd kan worden.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de beheerder, Yvonne

Lees hier (volgt binnenkort) meer over de geschiedenis van het Badhuis en het zwembad.

Restauratie beeld Bas Galis gaat door

De acties om de financiering van de restauratie van het beeld van Bas Galis rond te krijgen zijn succesvol.
De steunbijdragen op de bankrekening van de buurtvereniging samen met de opbrengst van de sponsormiddag hebben inmiddels het streefbedrag van €1000,- opgeleverd ! Met een toegekende restauratiesubsidie van de gemeente Groningen en een forse steunbedrage van Nijestee (in het kader van Pimp je plek) is daarmee voldoende zekerheid dat we de restauratie kunnen betalen.
Daarom heeft de buurtvereniging nu aan de restaurateur, de firma Cor Buist de opdracht tot restauratie kunnen geven. We hopen dat het beeld vrouw met 2 dolfijnen over afzienbare tijd weer in de buurt een plek zal krijgen.

Omdat er voor de plaatsing mogelijk nog extra kosten kunnen komen zijn we blij dat de statiegeldactie die bij de Coop loopt (schenk het statiegeld van je ingeleverde flessen aan de restauratie en de Coop verdubbelt de opbrengst) nog doorloopt zodat we daarmee onverwachte kosten kunnen dekken. Ook de steunpagina houden we daarom nog even in de lucht.

Alle buurtbewoners, winkeliers, bedrijven en andere gulle gevers enorm bedankt voor jullie bijdragen!

Milieustraat in onze buurt

Afgelopen zaterdag 18 juni werd onze buurt tijdelijk uitgebreid met een milieustraat voor de jongerenhuisvesting aan de Theodorus Niemeijerstraat.
Deze goeie actie is georganiseerd door het buurtzwerfvuilteam samen met de gemeente. Er werd gretig gebruik van gemaakt: voor veel buurtbewoners kon de rommel uit de  schuur, plaats of zolder eindelijk op een makkelijke manier worden afgevoerd.
Spullen die nog hergebruikt konden worden (elektrische apparatuur en oude fietsen) gingen naar GoudGoed kringloop. Ook waren er bewoners die de verleiding niet konden weerstaan en met andere spullen weer naar huis gingen 😀.

Stadspark Natuurlijk! over melding geluidshinder evenementen


OVERLAST VAN EEN EVENEMENT? DOE DIGITAAL MELDING!

De Vereniging Stadspark Natuurlijk! heeft vanaf 26 april – het startmoment van het seizoen Evenementen in de open lucht – ettelijke meldingen gekregen van zware geluidsoverlast uit de zuidelijke wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Meer en Hoornse Park. Ongetwijfeld heeft dat te maken met de noordelijke windrichting. De bron van deze overlast was niet alleen het Stadspark, maar ook de Suikerunie, waar evenementen zoals het techno-housefeest Paradigm plaatsvinden. 
Door de overmaat aan herrie was op 28 mei tijdens Paradigm de klachtentelefoon al snel overbelast en bleef niets anders over dan digitaal melding te maken via een omslachtige route volgens het formulier Overlast en zorg melden.

Gelukkig heeft de gemeente met ingang van 1 juni j.l. op haar site een nieuw en handiger formulier aangemaakt dat speciaal bedoeld is voor het melden van overlast van evenementen: https://gemeente.groningen.nl/klacht-over-evenement
Daardoor is het makkelijker geworden om digitaal melding te doen van overlast. De binnengekomen meldingen worden tijdens het evenement gelezen en doorgestuurd naar Stadstoezicht die zo nodig gericht kan ingrijpen. Prettig is ook dat dit digitale formulier ook na afloop van een evenement kan worden ingevuld en opgestuurd. Na een digitale melding krijg je een no-reply terugmelding, die als bewijs dient dat je inderdaad een klacht hebt ingediend. Omdat de gemeente Groningen vanaf dit seizoen moet bijhouden hoeveel overlast evenementen veroorzaken, is het van belang dat elke vorm van overlast wordt gemeld. Het aantal binnengekomen meldingen (de beruchte “vinkjes”) kunnen helpen bij aanpassing van het evenementenbeleid.

Wat minder prettig is, is dat vanaf 1 juni de oude klachtentelefoon niet meer werkt. Melden van overlast kan dus voortaan alleen digitaal, via je computer of smartphone.
Ten slotte: het concert van Guns ’n Roses op 23 juni is door de gemeente aangegrepen als pilot voor het gericht meten van overlast. Het is belangrijk om juist op die dag je overlast door te geven. Dat kan dus ook nog naderhand, via het digitale klachtenformulier. Overigens, mocht je besloten hebben om vanwege de te verwachten overlast niet thuis te zijn, dan kun je dat ook doorgeven aan de gemeente. Immers, als een evenement de reden is dat je je huis ontvlucht, is dat een terechte klacht en moet de gemeente ook daarmee rekening houden met het bepalen van het evenementenbeleid

Alle informatie over overlast van evenementen is te vinden op de site van de Vereniging Stadspark Natuurlijk!, op de pagina Evenementen en overlast: https://stadsparknatuurlijkgroningengmail.com/evenementen-en-overlast/ 

Bomen over bomen IV

Afgelopen woensdag 20 april is door de gemeente het beloofde groen aangeplant in de lege boomspiegels in de Oosterbadstraat en de Westerbadstraat. Ook is de verdwenen boomspiegel in de Oosterbadstraat weer hersteld.

Ze zijn beplant met een krentenboom, gecombineerd met vaste beplanting (bijv. dikkemanskruid, geranium en rudbeckia).
Volgens de gemeente is bewateren niet nodig, want dat maakt de planten lui.
Om de perken zijn tijdelijke paaltjes geplaatst zodat de planten niet door parkerende auto’s worden platgereden.
We hopen op een bloeiende toekomst.